Enric I. Canela

La EUA ha elaborat un document sobre els estudis de doctorat (veure document aquí). En el document se subratllen les últimes tendències en aquest sector clau d’ensenyament superior, com, la introducció de  noves estructures organitzatives per gestionar els estudis de doctorat, la necessitat creixent d’aprendre habilitats transferibles i el creixement d’un nou tipus de programes doctorals com són els “doctorats professionals”. Igualment, el document subratlla els desafiaments a què s’enfronta Europa per atreure i retenir els millors talents de recercadors joves.

El document de l’EUA subratlla que els stakeholders (universitats i poders públics) haurien de fer més per eixamplar participació, millorar mecanismes de supervisió i avaluació, i promoure la mobilitat internacional dels candidats doctorals. També han de considerar que les diferents etapes formatives assegurin que el desenvolupament d’habilitats professionals sigui una part integral de tot la formació doctoral.

L’informe també mostra que les polítiques de finançament estatals per a l’educació doctoral es fragmenten massa sovint, amb una manca de coordinació entre ministeris governamentals, consells de recerca i uns altres finançadors. Aquesta fragmentació no crea condicions favorables per Europa per atreure i retenir els millors candidats doctorals, que siguin sovint retinguts per finançament insuficient i una manca d’oportunitats per fer carrera.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació