- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Economia i joves investigadors

Enric I. Canela

Madrid+d parla [2] de l’informe INNOVACEF 2007 que es va publicar al mes de gener, que va realitzar el Centro de Estudios Financieros (CEF) [3] en col·laboració amb la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios (FJIP) [4].

Ja fa dies de la publicació (llegir l’informe [5]), però no ha perdut valor però el relaciona amb la situació econòmica actual i diu:

Cada vegada un major nombre d’analistes està més d’acord sobre la greu crisi econòmica que pot afectar en breu a l’economia espanyola, degut fonamentalment a la seva escassa productivitat i a la seva reduïda competitivitat. A aquestes deficiències, que vénen de llarg, es comencen a unir els primers símptomes d’esgotament del sector de la construcció, el caràcter pràcticament monopolístic de la qual quant al creixement econòmic i com a motor de creació d’ocupació, no sembla que vagi a trobar un altre sector o sectors que prenguin el relleu. Per superar aquest tipus de situacions resulta bàsic disposar d’un sistema d’R+D+I, i si no es té, cal crear les condicions per millorar-lo a la major brevetat possible.

És interessant l’article de Madrid+d i, naturalment, l’Informe.