- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Publicat el decret de reestructuració del departament d’Innovació, Universitats i Empresa

Enric I. Canela

Finalment ha vist la llum el decret que reesctructura el DIUE [2]. Es va anunciar al començament d’estiu, tal com vaig publicar en aquest bloc [3], i es va aprovar dilluns passat. El decret es llarg, té 52 pàgines. Caldrà llegir-ho amb calma.

El que si puc constatar és que el que diu em sembla que no coincideix amb el que va dir la comissionada per a Universitats i Recerca Blanca Palmada en les seves declaracions [3]. Caldrà fer les pertinents comprovacions sobre els canvis fets en relació al decret 571/2006 [4]. El que si és cert és que sembla que hi ha un reforçament i clarificació de les funcions del comissionat per a Universitats i Recerca.