Enric I. Canela

El DOGC publica avui una ordre per la que es publiquen determinades taxes del departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Sembla que no hi ha modificació, només s’informa complint el que determina la llei.

Són les següents:

Taxes vigents que gestiona el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa en l’àmbit del Comissionat d’Universitats i Recerca (articles 412, 413, 414, 415 i 416 de la Llei 15/1997), mitjançant l’ Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

1 Taxa per a la prestació de serveis per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

1.1 Emissió dels informes pertinents per a la contractació de professorat lector i de professorat col·laborador: 11,25 euros.

1.2 Emissió de les acreditacions de recerca, per a accedir a la categoria de professorat agregat, o de recerca avançada, per accedir a la categoria de catedràtic o catedràtica: 26,85 euros.

1.3 L‘avaluació de l’activitat desenvolupada pels investigadors o per les investigadores: 26,85 euros.

1.4 L‘avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats privades: 26,85 euros.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació