- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Arriben els canvis al Comissionat per a Universitats i Recerca

Enric I. Canela

Finalment s’ha nomenat a Carme López Pol directora general de Planificació del comissionat per a Universitats i Recerca (suposo perquè els Acords de Govern [2] diuen directora de Planificació però el càrrec que surt al decret de reestructuració del departament [3] és el de direcció general de Planificació). La comissionada havia dit que ocuparia la Gerència [4] del comissionat, llegint el decret em sembla que les funcions que té aquesta direcció general són similars a les que li haguessin correspost a una gerència. No sé si l’equiparació amb altres càrrecs del departament hagués estat la mateixa.

Carme López dirigia fins ara l’Assessoria Jurídica de la UB i abans havia estat subdirectora general d’Universitats a l’enyorat DURSI i cap de servei de règim econòmico-administratiu de l’antic Comissionat per a Universitat i Recerca (per DURSI).

En to cas és una bona notícia per a les universitats i els centres de recerca.