- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Les queixes de la UdL

Enric I. Canela

Llegeixo al bloc No one can live for me [2] l’experiència d’un universitari de la UdL. Explica en aquest bloc com el president del Consell Social i el rector es van queixar del tracte rebut per la UdL. Diu que el rector li va dir a la comissionada per a Universitats i Recerca que no sembla que en ocasions el govern faci les coses d’esquena a la perifèria, sinó que sembla que directament les faci en contra.