Traduït del web del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç

Els ajuts assoleixen un import de 125 milions d’euros en préstecs i 3 milions d’euros en subvencions i busquen potenciar la integració i permanència dels ciutadans, empreses i Administracions en la Societat de la Informació.

La convocatòria es dirigeix a actuacions sobre centres experimentals, continguts per al lleure i la cultura, a continguts per al sector públic i creació i a digitalització de continguts.

Amb la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), ha quedat oberta la convocatòria 2007 de concessió d’ajuts per a la realització d’actuacions sobre centres de coneixement i continguts en el marc del Pla Avanza.
El Plan Avanza preveu la posada en marxa d’un conjunt de mesures dirigides a afavorir la integració dels ciutadans en la Societat de la Informació mitjançant l’ús de les noves tecnologies i promoure la generalització de l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en tots els àmbits de la societat.
La convocatòria té per objecte la concessió d’ajuts en forma de subvencions i préstecs a projectes i actuacions que fomentin la creació, desenvolupament i potenciació de centres de referència per al desenvolupament de la Societat de la Informació (centres del coneixement) o actuacions que consisteixin en la creació i digitalització de continguts.
Aquestes actuacions estaran dirigides tant a potenciar la incorporació en la Societat de la Informació de ciutadans, empreses i Administracions, com a assegurar la seva permanència, mitjançant el foment de l’ús de les noves tecnologies com a mitjà idoni per millorar la seva competitivitat i qualitat de vida.
En concret, les actuacions objecte d’ajuda s’han de dirigir als següents aspectes:
Centres experimentals. Posada en marxa i desenvolupament de centres del coneixement i centres experimentals per a la generació de projectes que impulsin la creativitat i la innovació en relació amb la Societat de la Informació.
Continguts per al lleure i la cultura. Creació d’aplicacions, continguts i serveis per a activitats de lleure i entreteniment, artístiques i culturals en línia, tals com: videoart, televisió interactiva, videojocs en xarxa, jocs, publicitat, etc.
Continguts per al sector públic. Desenvolupament d’experiències que promoguin la utilització de la informació i continguts del sector públic, com ara dades geogràfiques, meteorològiques, ambientals, assistencials, turístiques, culturals, etc.
Creació i digitalització de continguts. Creació de continguts i serveis digitals, digitalització de continguts.
La quantia màxima dels ajuts convocats és de 3 milions d’euros en subvencions i 125 milions d’euros en préstecs. Podran beneficiar-se dels ajuts entitats públiques i privades sense ànim de lucre i entitats locals i Comunitats Autònomes uniprovincials.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 21 d’octubre.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació