Archive for octubre 3rd, 2007

Enric I. Canela Llegia a El País digital que comisari europeu de Mercat Interior, Charlie McCreevy, deia que al cànon no pot cobrar-se in discriminadament a administracions i empreses perquè no el faran servir per fer còpies il·legals. Només haurien d’estar sotmesos a cànon aquells productes que puguin utiltizar-se “de forma apreciable” per fer còpias […]

Enric I. Canela Clos és optimista. Llegia a Expansión digital que creu que abans del 2010 contribuiran en un 50% a l’R+D+i espanyol. Diu que més del 50% del presupost del seu Ministeri es destinarà a ajudar a les PIMEs. Destinaran 4.724 milions d’euros a polítiques de recerca.