- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Catalunya aposta per la recerca?

Enric I. Canela

Llegeixo una bona notícia [2]. La UAB convoca 12 beques-contracte postdoctorals amb una retribució anual integra de 24.750 euros. En principi, com he dit una bona notícia.

Comparo salaris i veig els salaris que cobra el PAS laboral [3], conveni de totes les universitats catalanes. Teòricament un Grup I és llicenciat, un grup II diplomat, un Grup III Formació professional superior, etc. Els salaris es formen sumant el sou, el complement de lloc de treball, triennis i altres complements. Es cobren 15 pagues a l’anyEl resultat de tot plegat és que una persona que té com a tasca principal en un departament anar a recollir el correu, repartir gel, fer encàrrecs, algun manteniment d’aparells, etc. no surt per menys de 27.000 euros.

No valoro si el sou és poc o molt, no critico a la UAB, és un fet comú. Simplement un doctor, màxim grau de formació assolible, a la universitat, lloc on el coneixement és patrimoni i on hauria de valorar-se més, menysté els seus titulats. No parlo de les beques de FPI, són llicenciats, el sou és gairebé la meitat. 

És evident que cal dignificar la feina dels que es dediquen, després de molts anys d’estudi i un doctorat, a la recerca.