- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Nova normativa universitària i de recerca

Enric I. Canela

Justament entre dissabte i dilluns han sortit diversa normativa sobre acreditació i accés professorat funcionari i acreditació de recerca i recerca avançada.

REAL DECRETO 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios [2].

REAL DECRETO 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. [3]

RESOLUCIÓ IUE/2961/2007, d’1 d’octubre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. [4]

RESOLUCIÓ IUE/2962/2007, d’1 d’octubre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. [5]

Respecte a això El Economista [6] publica avui que experts avaluaran els mèrits del professorat universitari. Parla de l’acreditació estatal (nacional per a ells).