Enric I. Canela

El web del Comissionat per a Universitats i Recerca publica la següent nota:

La millora del finançament per objectius prioritzarà l’eficiència en docència, en recerca i transferència del coneixement, i en la gestió de les universitats

  • El conseller Huguet i la Comissionada Blanca Palmada han presidit avui la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) en el marc de la qual la Generalitat ha presentat els criteris de distribució dels recursos competitius derivats de l’Acord de Govern per a la millora del finançament de les universitats públiques per al període 2007-2010.
  • La millora addicional vinculada a objectius suposarà un total de 294,5 milions d’euros per al període 2007-10, que s’acumularan a altres fons també lligats a objectius dotats amb 152,52 milions més.
  • Una comissió de treball s’encarregarà de definir els indicadors d’assoliment dels objectius dels contractes-programa. Formaran part de la Comissió representants del Comissionat per a Universitats i Recerca i vicerectors i gerents de les universitats. El termini màxim per a l’elaboració dels sistema d’indicadors serà de tres mesos des de la constitució de la comissió.


El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa ha presentat avui als rectors i presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes els criteris del pla de millora del finançament vinculat a l’assoliment d’objectius. El pla de millora de finançament impulsat pel Govern estableix 4 àmbits d’actuació i 43 actuacions referides a la missió docent, la missió de recerca i de transferència, les relacions de la universitat amb la societat, i la gestió i la millora de l’eficiència i de l’eficàcia de les universitats públiques catalanes. La millora addicional vinculada a objectius suposa un total de 294,4 milions d’euros per al període 2007-2010, als quals s’ha acordat d’acumular altres fons lligats a objectius per un import total de 152,52. En total, l’acord de finançament a les universitats públiques catalanes per aquest període és de 3.554,7 milions d’euros.

La distribució dels fons condicionats a objectius és la següent: el 40% per a la millora de la docència, el 40% per a la millora de la recerca i la transferència del coneixement, i el 20% per a la millora de la gestió i per a les polítiques pròpies de les universitats.

1- Objectius en docència i formació

Els objectius presentats avui en el marc de la junta del CIC corresponen a actuacions adreçades a la millora de l’eficiència en la docència, l’adaptació de les plantilles, la millora de les competències lingüístiques i la millora de l’ocupabilitat dels titulats.

2- Objectius de recerca i de la transferència de tecnologia i coneixement

Els objectius van adreçats a potenciar la millora de la captació de fons en programes competitius de recerca, a incrementar la transferència de tecnologia i coneixement i a millorar la capacitat investigadora de la universitat.

3- Millora de la gestió i polítiques pròpies de les universitats

Els objectius s’adrecen a la millora de la gestió de les universitats públiques amb dues accions complementàries: la confecció i posterior execució d’un pla d’estabilització pressupostària en les universitats amb dèficit corrent, i la dotació d’un fons per desenvolupar de forma acordada els objectius estratègics i les polítiques pròpies per part de les universitats que no estiguin en aquesta situació.

Properes accions i calendari

Es crearà una comissió de treball que s’encarregarà de definir els indicadors d’assoliment dels objectius dels contractes-programa. Formaran part de la comissió representants del Comissionat per a Universitats i Recerca i vicerectors de política acadèmica, de recerca i de professorat, i també gerents. La comissió es constituirà en el termini màxim de tres setmanes. El termini màxim per a l’elaboració dels sistema d’indicadors serà de tres mesos, a partir dels quals es formalitzaran els contractes-programa amb cada una de les universitats, i amb la participació dels seus Consells Socials.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació