- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Màsters oficials per al curs 2007-2008

Enric I. Canela

El DOGC publica avui l’ORDRE IUE/364/2007, d’1 d’octubre, [2] per la qual s’implanten i es reconeix la implantació dels programes oficials de postgrau aprovats en el marc de la programació universitària de Catalunya, per al període 2007-2008, a les universitats públiques i privades, respectivament, conduents a l’obtenció dels títols de màster i doctorat.

A lesmentat document es troba la relació completa.