Traduït del web d’Universia

La ministra d’Educació i Ciència anuncia l’obertura d’un procés amb tots els agents socials per abordar el nou finançament de les universitats. Tota la societat ha de debatre sobre el nou model i el nou finançament de les Universitats.

La ministra d’Educació i Ciència, Mercedes Cabrera, ha anunciat la pròxima obertura d’una ronda de consultes amb els diferents agents socials per abordar el finançament de les universitats.

Segons Cabrera, “el nou model d’una universitat més oberta i més flexible suposa un nou model de finançament sobre el qual ha d’opinar la societat en el seu conjunt”. Cabrera va fer aquest anunci després de fer la primera reunió amb el recentment elegit president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), Àngel Gabilondo.

La Ministra d’Educació i Ciència ha traslladat a Gabilondo la necessitat de “treure fora de la universitat el debat sobre la universitat”, una cosa que també s’està duent a terme en la resta d’Europa.

L’objectiu d’aquesta ronda de contactes és ampliar al conjunt de la societat espanyola l’anàlisi sobre el nou sistema que implica la posada en marxa de l’Espai Europeu d’Educació Superior i, com a conseqüència, el finançament de la universitat del futur. Aquesta obertura de contactes va ser considerada pel president dels Rectors com “molt adequada i socialment molt vàlida”.

Àngel Gabilondo va assegurar que els rectors contribuiran a què es compleixi “escrupolosament l’enorme oportunitat de transformació del sistema universitari. No perdrem el temps en lamentacions, sinó que aprofitarem aquesta oportunitat per treballar pel benestar de la universitat i de la societat. Se que estarem a l’altura del desafiament que se’ns ha plantejat”.

D’altra banda, Mercès Cabrera va abordar amb el president de la CRUE el Reial Decret pel qual s’estableix l’Ordenació dels Ensenyaments Universitaris Oficials. Després del vistiplau del Consell d’Estat, l’esmentat Reial Decret serà aprovat pròximament pel Consell de Ministres.

En aquest sentit, la Ministra va afirmar que amb aquesta mesura s’estableix “la base normativa que les universitats aprofitin la seva autonomia i se situïn de manera clara en el centre de la societat”.

La ministra ha traslladat a Àngel Gabilondo l’agraïment per la “comunicació molt directa” que el Ministeri ha mantingut amb els representants dels rectors espanyols per a l’elaboració de la nova normativa i culminar així la reforma que permet la integració de la universitat espanyola en l’Espai Europeu d’Educació Superior. Cabrera va expressar per tant el seu desig de, en el futur, “continuar comptant amb la companyia crítica dels rectors”

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació