- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Ja ha arribat el decret de les noves titulacions. Anem a Bolonya

Traduït del web del Consell de Ministres [2]

APROVAT EL REIAL DECRET D’ORDENACIÓ D’ENSENYAMENTS OFICIALS UNIVERSITARIS

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret d’Ordenació d’Ensenyaments Universitaris. Aquesta norma és la culminació de la reforma per permetre la modernització de les universitats espanyoles i situar-les dempeus d’igualtat respecte als millors sistemes universitaris del món.

El text aprovat estableix una estructura més flexible i oberta de l’ensenyament superior, amb tres nivells (Grau, Màster i Doctorat), que permet el progrés dels estudiants sense que cap decisió tanqui el camí de la seva formació. En conseqüència, i gràcies a aquesta flexibilitat, es millorarà el rendiment acadèmic universitari.

El Reial Decret estableix una important novetat per a les universitats perquè, per primera vegada en la història, seran elles les responsables de dissenyar i proposar els plans d’estudis que considerin més atractius i concordes amb els seus recursos i interessos. Es facilita així el camí cap a l’especialització de les universitats i la seva plena adaptació a les necessitats i opcions formatives del seu entorn.

Amb tot això, el nou model permetrà formar de manera més eficaç els millors professionals i augmentarà la capacitat de resposta de les universitats a les demandes de la societat.

Mecanismes de garantia

El Govern estableix, així mateix, importants mecanismes de garantia de la qualitat de l’ensenyament superior. Els plans d’estudi seran avaluats per l’Agència Nacional de l’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA) abans de la seva implantació. A més, tots els títols hauran de passar una avaluació cada sis anys per renovar l’acreditació de la seva qualitat.

L’estructura en tres nivells i la utilització del crèdit europeu possibilitarà que els nous títols siguin comparables amb els dels 46 països que formen l’Espai Europeu d’Educació Superior que Espanya està contribuint a construir.

Respecte als estudiants que cursen els seus estudis d’acord amb el sistema fins ara en vigor, el Reial Decret garanteix la total validesa dels ensenyaments. Per tant, tots els estudiants i titulats conserven plenament els seus drets a efectes acadèmics o professionals.

El Govern ha distribuït, dins dels seus programes de suport per facilitar a les universitats adaptar-se a aquesta reforma, un total de set milions d’euros a l’exercici 2007.

Un comentari: Ja falta poc per arribar als més de 800 milions necessaris segons l’Informe de la Comissió de Finançament i aprovat pel Consell de Coordinació Universitària.

El Reial Decret, encara no publicat al BOE, el podeu obtenir aquí [3]. Cal esperar que sortirà entre demà i dimarts.