- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

La premsa i el decret de les noves titulacions

Enric I. Canela

Avui es poden llegir a la premsa alguns comentaris sobre el nou Reial Decret pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials [2].

L’AVUI [3] diu: Llum verda al decret que reestructura els títols universitaris a l’Estat

El Público diu [4]: Les llicenciatures i diplomatures desapareixeran progressivament a partir del curs 2008-2009.

El Punt [5] diu: El govern espanyol aprova el decret que fa desaparèixer les llicenciatures i diplomatures. I en la línia del que he comentat en aquest bloc [6] abans diu: En el decret aprovat ahir, el govern de l’Estat estableix mecanismes de garantia de la qualitat de l’ensenyament superior, ja que els plans d’estudi hauran de ser avaluats per l’Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca), fet que xoca amb les intencions de la Generalitat, que vol que sigui l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l’AQU, qui s’encarregui de l’avaluació de les titulacions.

La Vanguardia [7] diu: Els nous títols universitaris de grau arrencaran el pròxim curs.

Segur que hi ha més. De moment descripció i poca anàlisi política tret del que fa El Punt.