Enric I. Canela

He llegit al web de Madrid+d la celebració d’una jornada sobre Vigilància Tecnològica. L’organitza CITIC, de la Universitat Politècnica de Madrid. Aquest tipus d’eines són essencial per millorar la innovació i afavorir l’èxit empresarial. Per què a Catalunya no existeixen eines d’aquest tipus potenciades pel Govern? Certament a Catalunya tenim empreses preparades, l’exemple és IALE, però no veig iniciatives comparables a les que s’estan duent a Madrid. Una reflexió que haurien de fer els conseller Huguet, en general, i Puigcercós en l’àmbit TIC.

Traduit del web Madrid+d

El pròxim 7 de novembre, en el marc del SIMO, tindrà lloc la celebració d’una jornada tècnica dedicada a la vigilància tecnològica “Vigilància Tecnològica en l’àmbit de les TIC: oportunitats de I+D”.

Amb l’objectiu de donar a conèixer la importància de la vigilància tecnològica com a eina per definir estratègies i facilitar el procés de presa de decisions, així com mostrar casos en els quals la vigilància tecnològica ha ajudat empreses i associacions empresarials TIC nacionals, el Cercle d’Innovació en TIC madri+d (CITIC) celebra una jornada tècnica en el marc de la Fira Internacional d’Informàtica, Multimèdia i Comunicacions (SIMO2007), l’esdeveniment internacional més important relacionat amb les TIC que s’organitza a Espanya.

Sota el títol “Vigilància Tecnològica en l’àmbit de les TIC: oportunitats de I+D”, la Jornada ofereix a un públic empresarial amb interessos diversos, una visió actual dels principals reptes i oportunitats científic – tecnològiques del sector de la mà d’experts en Vigilància i Intel·ligència Competitiva. La vertiginosa evolució inherent a l’hipersector de les TIC, fa que contínuament sorgeixin noves línies d’investigació o de desenvolupament tecnològic que, de no conèixer-se a temps, poden provocar pèrdues de negoci i de recursos a causa d’una inversió en la direcció equivocada. Se’n dedueix que una vigilància tecnològica continuada resulta clau per liderar el mercat.

L’esdeveniment, a més, serà fòrum de discussió de les experiències i beneficis que la vigilància tecnològica aporta tant a les grans iniciatives empresarials com a les noves empreses de base tecnològica. Amb tal finalitat, es donaran cita representants de les Plataformes eSEC, eMOV, eISI, eNEM i INES, així com de la Comissió Multisectorial del Hogar Digital i spin offs universitàries, que exposaran les seves experiències de treball|feina amb CITIC i els beneficis que els estudis de vigilància rebuts han aportat a plataformes i a empreses.

CITIC, gestionat per la Universitat Politècnica de Madrid, representa una iniciativa de la Comunitat de Madrid que pretén introduir i desenvolupar les pràctiques de Vigilància Tecnològica en empreses i institucions, a més de fomentar la cooperació entre les empreses i els grups d’investigació de la regió. Amb tals objectius, CITIC ha focalitzat els seus esforços en col·laborar amb les diferents Plataformes Tecnològiques Espanyoles i iniciatives similars involucrades en el sector, ja que aquestes aglutinen els actors més rellevants dins de cada àrea TIC i defineixen a través de les seves Agendes Estratègiques d’Investigació (AEI) les línies prioritàries de major interès per a la indústria TIC espanyola. D’aquesta manera, CITIC realitza treballs de Vigilància Tecnològica que contribueixen a la millora i actualització de les pròpies AEI.

La Jornada s’organitza en el marc d’activitats del Sistema madri+d, en la seva línia de treball|feina de suport i foment de la col·laboració i explotació comercial del coneixement generat en les institucions públiques. És possible trobar més informació sobre la Jornada a la pàgina web del CITIC.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació