Archive for octubre 30th, 2007

Enric I. canela La Universitat de Girona es fa ressò de la publicació del nou Reial Decret que estableix l’ordenació de les titulacions oficials. A partir d’ara aniran apareixent comentaris sobre el tema., però vull assenyalar especialment el que publica Laia Gabarró a Calaix de Sastre. La Laia si que en sap. El que diu […]

Enric I. Canela Avui el BOE ja publica el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Ara han de començar dues coses a Catalunya. S’ha de començar a posar en funcionament i s’ha de presentar, per part del govern de la Generalitat, un […]

Enric I. Canela La Gaceta Universitaria explica que la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, la CRUE, ha elaborat un document sobre l’ús de les TIC a la universitat. Ve a dir que menys d’un 15% dels joves espanyols utilitza Internet amb finalitats educatives. Ho trobo molt baix, però deu ser veritat. El que […]

Enric I. Canela La modificació de la LOU ja porta polèmica. La Universitat de Sevilla està celebrant Claustre per decidir si el rector el tria el Claustre o, com fins ara, el conjunt de la comunitat universitària. O llegeixo a Ibercampus. La nova LOU deixa en mans del Claustre aquesta decisió. Aquest és el primer […]