Acords del Govern de la Generalitat del 30 d’octubre de 2007

El Govern ha acordat la constitució i participació de la societat Ingenia Capital SA per part del CIDEM i l’Institut Català de Finances

El nou fons facilitarà l’accés a finançament de les petites i mitjanes empreses catalanes (pimes) amb alt potencial de creixement

La nova societat, amb un fons inicial de 9,65 milions d’euros, pot invertir fins a un milió d’euros en pimes innovadores i d’alt creixement.

El Govern ha aprovat avui la creació del nou fons de capital risc Ingenia Capital S.A, una societat que neix amb l’objectiu d’impulsar la inversió privada en les petites i mitjanes empreses de Catalunya. El Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), organisme adscrit al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, constituirà i participarà, juntament amb l’Institut Català de Finances, en el nou fons que constitueix un exemple de col·laboració público-privada.

Aquest nou instrument permetrà realitzar inversions en pimes catalanes amb un import màxim d’un milió d’euros per operació i la participació del CIDEM arribarà fins el 10,37% del capital de la societat.

La iniciativa pretén contrarestar els problemes d’accés a finançament en forma de capital, existents actualment tant Catalunya com a la resta de l’Estat, per a inversions de menys d’1,5 milions d’euros. El nou fons facilitarà, per tant, l’accés a finançament de les pimes catalanes amb alt potencial de creixement.

Ingenia Capital es constitueix amb un fons inicial de 9,65 milions d’euros i té previstes futures ampliacions. Aquesta actuació s’emmarca dintre de les polítiques del Govern de la Generalitat per tal d’assolir els objectius de creació i desenvolupament d’empreses amb alt potencial de creixement.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació