Enric I. Canela

Dimecres 31 d’octubre The World Economic Forum va publicar el seu informe anual The Global Competitivity Report 2007-2008. Cal dir que fins allà on he pogut veure, malgrat la seva importància no ha merescut encara l’atenció de la premsa. Aquest informe examina la competitivitat dels estats en funció de diferents indicadors i construeix un indicador global de competitivitat.

L’informe no analitza regions mundials, només estats, i, per tant, no podem veure la situació particular de Catalunya i ens hem de centrar en l’Estat espanyol.

Les dades mostren que Espanya se situa en el lloc 29, de 131 estats, sense experimentar variació respecte a l’informe anterior, tot i que l’indicador global ha disminuït passant de 4,70 a 4,66.

El primer del rànquing són els Estats Units amb un 5,67, seguits de Suïssa, Dinamarca, Suècia, Alemanya, Finlàndia, Singapur, Japó, Regne Unit i els Països Baixos, Corea, Hong Kong, Canadà, Taiwan, Àustria, Noruega, Israel, França, Austràlia, Bèlgica, Malàisia, Irlanda, Islàndia, Nova Zelanda, Luxemburg, Xile, Estònia, Tailàndia i Espanya.

Analitzar el conjunt de l’informe va més enllà de l’objectiu d’aquest article, a més no soc la persona més adequada per fer una anàlisi econòmica de l’economia mundial. Amb tot si que hi ha algunes dades que m’agradaria comentar.

En el document “Country Performance” referit a Espanya s pot veure la posició en el rànquing de cadascú dels indicadors que conformen l’indicador global:

 • Global Competitiveness Index 2007-2008: lloc 29; valor 4.66
 • Global Competitiveness Index 2006-2007 (out of 122): lloc 29; valor 4.70
 • Subindex A: Basic requirements: lloc 26; valor 5.32
 • 1st pillar: Institutions: lloc 43; valor 4.46
 • 2nd pillar: Infrastructure: lloc; 19; valor 5.46
 • 3rd pillar: Macroeconomic stability: lloc 32; valor 5.42
 • 4th pillar: Health and primary education: lloc 37; valor 5.95
 • Subindex B: Efficiency enhancers: lloc 26; valor 4.68
 • 5th pillar: Higher education and training: lloc 31; valor 4.75
 • 6th pillar: Goods market efficiency: lloc 40; valor 4.59
 • 7th pillar: Labor market efficiency: lloc 95; valor 4.08
 • 8th pillar: Financial market sophistication: lloc 34; valor 4.96
 • 9th pillar: Technological readiness: lloc; valor 28 4.33
 • 10th pillar: Market size: lloc 12; valor 5.36
 • Subindex C: Innovation and sophistication factors: lloc 31; valor 4.20
 • 11th pillar: Business sophistication: lloc 27; valor 4.81
 • 12th pillar: Innovation: lloc 39; valor 3.58

En el document “Problematic Factors” es pot veure quins són els punts més febles de l’economia espanyola. Destaca una regulació laboral restrictiva, però en el sisè lloc s’assenyala una força de treball inadequadament formada.

Amb més detall es pot veure en el document “Balance Sheet” on estan llistats els punts forts i febles de l’economia. Com a punts forts, entre altres, trobem:

 • 05.01 Secondary enrollment (hard data); lloc 3
 • 05.05 Quality of management schools; lloc 5
 • 05.02 Tertiary enrollment (hard data); lloc 16

I com a punts febles hi ha, entre altres, els següents:

 • 05.04 Quality of math and science education; lloc 69
 • 05.03 Quality of the educational system; lloc 52
 • 05.08 Extent of staff training; lloc 50
 • 05.06 Internet access in schools; lloc 41
 • 05.07 Local availability of specialized research and training services; lloc 40
 • 09.02 Firm-level technology absorption; lloc 61
 • 09.01 Availability of latest technologies; lloc 38
 • 09.04 FDI and technology transfer; lloc 33
 • 09.06 Internet users (hard data); lloc 32
 • 09.03 Laws relating to ICT; lloc 31
 • 09.07 Personal computers (hard data); lloc 31
 • 12.05 Government procurement of advanced technology products; lloc 56
 • 12.02 Quality of scientific research institutions; lloc 49
 • 12.03 Company spending on R&D; lloc 48
 • 12.04 University-industry research collaboration; lloc 45
 • 12.06 Availability of scientists and engineers; lloc 45
 • 12.01 Capacity for innovation; lloc 35
 • 12.07 Utility patents (hard data); lloc 29

Crec que les dades són clares. Es pot veure que en els aspectos lligats a la universitats, la recerca, les TIC i la innovació, la situació espanyola no és bona. En voldria destacar:

 • 05.04 Quality of math and science education; lloc 69
 • 05.03 Quality of the educational system; lloc 52
 • 12.02 Quality of scientific research institutions; lloc 49
 • 12.03 Company spending on R&D; lloc 48
 • 12.04 University-industry research collaboration; lloc 45

que estan més propers al que jo conec. Segurament Catalunya en algun punt estaria millor situada, com és el cas del 12.02, la qualitat de les institucions de recerca, però crec que no massa millor, en els altres estaria immergida en la penosa situació en la que es troba la resta de l’Estat. També veiem que l’accés a l’educació és un aspecte ben resolt, però, malauradament, els resultats d’aquesta educació són molt dolents.

Potser tot això ha de ser un motiu de reflexió per al govern català, i espanyol, en la cerca de pactes per a la competitivitat i per a la recerca i la innovació. És en els punts febles on han d’incidir els pressupostos públics, sense perjudicar, està clar, aquells aspectes en els que traiem bona nota.

No ens falten diagnòstics, el que cal és fer-los servir, enunciar correctament els problemes des de Catalunya i planificar bé les solucions. No veig que ningú ho faci.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació