Traduït del web d’Universia

Els experts creuen necessari adequar la investigació a les necessitats de la societat i aconseguir més presència de la ciència en els mitjans. Espanya proposa que s’estableixin regles comunes a l’UE per a l’adquisició, preservació i transferència dels drets en relació amb la Seguretat Social.

El Ministeri d’Educació i Ciència ha organitzat a Madrid un seminari que, sota el títol “Espanya en el futur Espai Europeu de Recerca”, ha servit per presentar diversos informes on es recullen les principals propostes espanyoles per a la construcció del futur Espai Europeu de Recerca (ERA, en les seves sigles en anglès).

En aquest sentit, el secretari d’Estat d’Universitats i Investigació, Miguel Ángel Quintanilla, ha destacat el paper dels Estats Membres de l’UE per a la construcció de l’Espai Europeu de Recerca, i ha subratllat la necessitat d’obrir els programes de recerca espanyols a la participació d’altres països europeus.

Intervencions

Quintanilla ha recordat, durant l’acte d’obertura del seminari, la necessitat de millorar la difusió del Llibre Verd de l’ERA a Espanya i la d’integrar els actors interessats a una postura conjunta sobre el tema.

Per la seva part, el secretari general de Política Científica i Tecnològica, Francisco Marcellán, ha destacat la importància de la recerca com a motor del desenvolupament econòmic i social, i ha anunciat que Espanya emprendrà l’elaboració, al costat d’altres països, d’un estudi de l’impacte VI Programa Marc en el nostre sistema d’investigació pública.

Durant la seva intervenció, Marcellán ha recordat l’esforç realitzat per les administracions públiques en la promoció de la recerca i ha demanat al sector privat un impuls similar. Així mateix, ha demanat augmentar la transferència de coneixements entre la recerca pública i la indústria i, especialment, millorar les interaccions entre els centres de recerca i les pimes.

Durant el seminari -organitzat per l’Oficina Europea del Ministeri d’Educació i Ciència- s’han donat a conèixer les conclusions dels sis grups de treball que, des de juny de 2007, han analitzat els reptes pendents per aconseguir que la Unió Europea formi un espai de recerca comuna.

El repte de la mobilitat

Un dels documents presentats revela que un dels principals esculls per a la mobilitat dels investigadors espanyols entre països de l’UE és la dificultat de conciliar els sistemes de Seguretat Social, especialment en els assumptes relacionats amb el dret a subsidi de desocupació i a pensions.

Per això, Espanya proposa que s’estableixin regles comunes a l’UE per a l’adquisició, preservació i transferència dels drets en relació amb la Seguretat Social. Un altre dels reptes pendents, segons l’esmentat informe, és el d’adequar els treballs de recerca a les necessitats reals de la societat i aconseguir una major presència en els mitjans de comunicació.
Per a garantir l’accés de les dones a la carrera|cursa investigadora, es proposa avançar l’edat d’accés a una ocupació|ús estable i l’edat d’inici d’estades|estances postdoctorals, perquè es produeixin abans del moment de crear una família.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació