Enric I. Canela

Llegeixo dins els Acords de Govern d’avui que en el Pla únic d’obres i serveis (PUOSC) 2008-2012 es promouen les telecomunicacions en els petits municipis. Així, específicament hi diu:

Impuls a les telecomunicacions

El Pla estrena un programa pilot per a corporacions locals de menys de 2.000 habitants per afavorir el desenvolupament del sector de les telecomunicacions i, de retruc, el desenvolupament local i comarcal, garantint l’equilibri territorial, i donant suport als ajuntaments que no poden assumir les despeses derivades d’aquest desplegament.

Així, per exemple, se subvencionarà la preinstal·lació de la xarxa de fibra òptica als municipis o l’accés rodat a les torres de telecomunicacions públiques existents o planificades actualment en els seus termes, i s’accelerarà el procés d’implantació dels diferents projectes que ja estan en marxa de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

En el PUOSC s’inclou també un programa específic de Biblioteques que té com a objectiu l’atorgament de subvencions per dotar els municipis i les comarques dels serveis bibliotecaris de competència municipal que preveu el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya. Aquest programa es dota inicialment amb 35.000.000 euros i tant la gestió com el pressupost van a càrrec del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Comentari personal: Caldrà veure quins imports es destinaran a aquest objectiu. Els pressupostos destinats a la Societat de la Informació en el pressupost 2008 són molt escassos i no sé si permetran gaire millores. En tot cas bé està que l’objectiu hi figuri. Espero que els experts facin alguna valoració, jo no ho soc.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació