- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Notícies de la premsa d’Universitats, Recerca i TIC del 6 de novembre

Avui la cosa ha estat pobre, però demà esperem coses més distretes.

El Punt [2] publica diu que s’ha acordat que l’Estat rehabilitarà l’església de Sant Domènec, l’Aula Magna de la UdG. També se signa avui a Barcelona l’acord per construir pisos per a estudiants a Girona, a la Solana de Palau al campus Montivili. Veig que la campanya electoral ha començat a la UdG. Tot això es va parlar ahir a Girona entre la rectora Geli i la ministra Chacón. Vista la predisposició financera del govern català cap a la universitat i la recerca, fa bé la rectora en buscar-se la vida. La mateixa línia trobem a la UdL,diu la Mañana Diari de Ponent [3] que avui se signa el conveni, el mateix, per a la construcció d’habitatges per a estudiants a Lleida. Això si els de Lleida seran més petits que els de Girona. Aquests darreres entre 40 i 45 m2 i els de Lleida entre 30 i 37,5 m2. No se sap si aniran al lavabo al carrer o a on. Potser seria millor posar caravanes.