Traduït del web de Diario Médico

El dia 8 Diario Médico (Patrícia Moren) publicava una notícia que diu que Biocat crearà una plataforma per tal que aflori la innovació.

La notícia diu que:

Biocat preveu crear una plataforma que estigui al servei dels hospitals el 2008 per ajudar-los a treure la llum la innovació que produeixen, patentar-la i que sigui aplicable al mercat, ha anunciat Manel Balcells, que presideix el comitè executiu de la BioRegió de Catalunya.

Biocat  ha detectat que els hospitals de la Xarxa Catalana d’Utilització Pública (XHUP) produeixen una gran innovació, però que aquesta no surt a la llum i no s’aplica. El seu objectiu és ajudar-los a crear unitats de valoració de la recerca per aconseguir que els processos d’innovació no caiguin en sac estripat, es converteixin en patents i surtin al mercat.

Els països com Escòcia, Irlanda, Finlàndia i Suècia, on s’ha implantat aquest model -al qual ara mira Catalunya- han experimentat un notable creixement, ha explicat Manel Balcells, president del Comitè Executiu de Biocat.

Biocat és, segons ha recordat el seu president, un instrument al servei de les companyies, de les institucions públiques i de l’Administració que es dediquen al R+D+i. La seva finalitat és coordinar el treball del que s’ha denominat la Triple Hèlix del Coneixement (sistema sanitari, universitats i empreses), actuant com a corretja de transmissió entre tots aquests protagonistes de la societat del coneixement per impulsar el sector biotecnològic a Catalunya i facilitar la transferència de tecnologia.

Identificar investigadors

Dins d’aquest engranatge, els hospitals tenen un paper destacable i han de prendre consciència de l’important que és identificar en la seva organització els professionals que no solament lideren la recerca, sinó també la innovació, segons Balcells. Entre ells, els hospitals generals són els que més innoven, però “han d’aprofitar-lo i conduir-lo, perquè no quedi morta”.

Biocat pretén crear, de comú acord amb el Departament de Salut, una plataforma, la fórmula jurídica del qual serà la de col·laboració público-privada (més conegut com a PPP o Public-Private Partnership en anglès). Les institucions i empreses que formaran part d’aquest consorci encara estan per decidir, però el que sí que és clar és que aquesta aposta del Biocat hauria d’arrencar el 2008, segons Balcells.

Prova d’això és que forma part de les deu propostes de 2008 de l’organització (veure a dalt). Segons diu la sisena d’aquestes propostes, es pretén “establir una plataforma catalana de desenvolupament inicial i avaluació del valor de projectes dins de l’àmbit d’interès de la BioRegió (biomedicina, biotecnologia, tecnologies mèdiques) en forma d’un consorci público-privat”.

Tres missatges
L’objectiu de la iniciativa serà prestar un servei comú als hospitals catalans, així com als centres de recerca, perquè pugui aflorar tota la innovació que produeixen. Una altra acció proposada per Biocat és el tancament d’un acord amb la xarxa de biblioteques de les universitats catalanes perquè els hospitals puguin accedir a tota la informació digitalitzada.

Aquesta té interès per fer formació continuada i accedir directament a les revistes mèdiques sense haver d’estar subscrit a cada una d’elles i pagar un cost, de vegades elevat, per la subscripció. I el tercer missatge de Balcells per als hospitals és que Biocat és un projecte global per a tot Catalunya. Inclou accions tant per a la recerca bàsica, com per a la traslacional i la clínica, la transferència de tecnologia i l’aplicació de tecnologia en l’àmbit empresarial.

Deu propostes per a 2008

 • Biocat té deu propostes per a 2008. Al costat de la sisena (veure informació), les nou restants són:
  Liderar i coordinar la visibilitat de Catalunya internacionalment com a entorn biotecnològic i biomèdic.
 • Gestionar activament la captació de recursos.
 • Promoure la creació de consorcis de recerca i partenariats público-privats en àrees específiques.
 • Crear un mapa complet i real dels recursos i competències existents.
 • Participar en la creació d’infraestructures per al desenvolupament del sector.
 • Elevar la disponibilitat de fons de finançament.
 • Establir programes de formació per generar perfils professionals necessaris.
 • Disposar de massa crítica de líders i gestors en ciència amb una oferta d’interim management.
 • Augmentar el grau d’informació de la societat sobre la biotecnologia i la biomedicina.

Una vegada més Biocat es converteix en model fins i tot per Madrid que últimament en el suport governamental a la R+D està fent una molt bona tasca.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació