- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Les noves titulacions a les universitats privades

Enric I. Canela

Durant aquests dies assistíem al debat sobre les titulacions que s’adaptaran a l’Espai Europeu d’Educació Superior, poc s’ha parlat de les universitats privades, anaven fent la feina, realment tenen un marc de discussió més senzill ja que no depenen del finançament públic.

Diumenge la premsa (El País [2], La Vanguardia [3]) comunicaven les titulacions que previsiblement implantaran ja reformades. Són:

URL

UVic

UIC

A més, la URL pretenia fer també:

Però sembla que per tal d’assolir un consens no les presentaran i esperaran criteris del comissionat per a universitats i recerca. El problema és que s’ha demanat que no s’implantin aquest curs titulacions que passin de diplomatura (3 teòrics anys) a graus (4 teòrics anys). En aquest cas, però, jo no veig el problema, atès que es tracta de centres privats que no depenen del finançament públic. Bé, la Universitat de Vic en part si, però no proposava cap ensenyament que impliqués aquesta transformació.