Enric I. Canela

El comissionat per a Universitats i Recerca sobre la programació universitària ha publicat una nota de premsa. Els punts que destaca el Comissionat per a Universitats i Recerca al seu web són:

  • Les noves places de Medicina es destinaran a les universitats que actualment no imparteixen aquest ensenyament i que s’han ofert per programar-lo: Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
  • Les universitats públiques i privades han proposat prop de 40 titulacions adaptades a Bolonya que han estat aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya
  • La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) també ha acordat la programació d’una nova titulació de Ciència i Salut Animal a la Universitat de Lleida

Tot seguit presenta els criteris per a elaborar la Programació Universitària de Catalunya i els divideix en dos punts:

A.- Requisits que han de satisfer les propostes de nous ensenyaments que presentin les universitats

1. Plena Integració a l’EEES
2. Disponibilitat de recursos
3. Satisfacció de la demanda
4. Inclusió de competències transversals (descriptors de Dublín)
5. Coneixement d’una tercera llengua
6. Previsió d’un període de pràctiques externes
7. Diàleg amb l’entorn econòmic i professional de l’àmbit corresponent
8. Especialització o diversificació progressiva
9. Flexibilitat i capacitat d’adaptació a noves necessitats
10. Planificació adequada de la connexió entre grau i postgrau

B.- Criteris generals del mapa d’ensenyaments i centres

1. Consideració de la demanda social i dels estudiants a nivell nacional, tenint en compte quines són les necessitats generals de Catalunya en cada àmbit.
2. Valoració preferent d’aquelles propostes que aportin elements addicionals que puguin justificar la seva programació, en el cas d’ensenyaments redundants en el marc català.
3. Promoció de la programació conjunta o coordinada de les propostes de nous ensenyaments de diferents universitats.
4. Equilibri territorial i potenciació de sinèrgies amb l’entorn econòmic i social.
5. Enfortiment de l’especialització de cada universitat, per contribuir a la riquesa del sistema a través de la diversitat.
6. Encaix de l’oferta docent amb les potencialitats de recerca i transferència de cadascuna de les universitats.
7. Adequació a la disponibilitat de recursos en el marc general del sistema. Priorització i temporalització de les actuacions.
8. Capacitat de liderar la creació de coneixement en espais de frontera entre les disciplines i d’aportar una visió transversal que enforteixi l’educació superior en el context europeu i global.
9. Aplicació de dissenys formatius que s’adeqüin a les necessitats dels nous perfils d’estudiants i que reconeguin les seves potencialitats.

La informació detallada és pot llegir al web indicat. 

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació