Acords de Govern de la Generalitat del 13 de novembre de 2007

Els nous Estatuts recullen el canvi de seu de la Fundació, que s’ha instal·lat recentment al nou edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

També es preveu la possibilitat que el conseller que ostenta la presidència de la Fundació pugui designar, si ho creu oportú, algú altre per exercir-la

El Govern ha ratificat avui les modificacions en els Estatuts de la Fundació privada Centre de Regulació Genòmica (CRG) que el Patronat de la Fundació va aprovar el passat 19 de març de 2007. Tot i que el Patronat és competent per aprovar la modificació dels Estatuts, s’ha considerat convenient que el Govern rubriqui els canvis aprovats, atesa la seva importància.

Els Estatuts recullen la nova adreça de la Fundació, que recentment s’ha instal·lat al nou edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). A més, també s’ha canviat l’article 7 dels estatuts, referent a la composició de la Fundació, per tal que es faci servir una denominació genèrica pels departaments de la Generalitat que participen en la Fundació (el competent en matèria de salut i el competent en matèria de recerca), atès que, darrerament, ambdós Departaments havien sofert canvis en la seva denominació.

Els Estatuts ratificats avui també contemplen la possibilitat que el conseller que ostenta la presidència de la Fundació pugui designar, si ho creu oportú, algú altre per exercir-la. Finalment, la darrera modificació fa referència a l’entrada, com a patró de la Fundació, d’un vocal designat pel Ministeri d’Educació i Ciència, per tal de donar compliment al que s’havia acordat en el conveni subscrit el 3 de maig de 2006 amb l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

Recerca biomèdica

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) és un centre de recerca biomèdica bàsica, creat l’any 2000 per iniciativa de l’aleshores Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra i del Ministeri d’Educació i Ciència. L’objectiu del CRG és promoure una recerca bàsica d’excel·lència especialment en els àmbits de la genòmica i la proteòmica. Actualment el CRG està ubicat a l’edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), on també s’hi troben el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF, l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM), i el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), entre d’altres.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació