Enric I. Canela

El 4 de novembre vaig publicar en aqust bloc un article sobre l’últim informe de l’Índex global de competitivitat publicat pel World Economic Forum. Avui he tingut la satisfacció de llegir als Acords de Govern de la Generalitat del 13 de novembre de 2007 que la Generalitat elaborarà, mitjançant un contracte de consultoria, un índex global de la competitivitat de Catalunya segons el mateix model. L’acord diu:

L’informe es farà seguint el model del prestigiós World Economic Forum (WEF), que es basa en la comparació de cent vint-i-cinc estats tenint en compte diferents indicadors

Aquest projecte és una eina necessària per poder fer el seguiment i avaluació de la competitivitat de Catalunya en el context internacional

La millora de la competitivitat de l’economia catalana és una prioritat d’aquest Govern

El Govern ha aprovat avui autoritzar el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, en coordinació amb el Departament d’Economia i Finances, a signar un contracte de consultoria i assistència per a l’elaboració de l’informe de competitivitat de Catalunya. L’informe seguirà el model publicat pel World Economic Forum (WEF), que compara la posició relativa de cent vint-i-cinc estats en funció d’un seguit d’indicadors: institucionals, macroeconòmics, salut i educació, eficiència dels mercats, nivell tecnològic, sofisticació dels negocis, i innovació. El pressupost màxim del contracte és de 70.000 euros, que els dos departaments assumiran a parts iguals.

La millora de la competitivitat de l’economia catalana és una prioritat d’aquest Govern, motiu pel qual es considera molt important conèixer la posició competitiva relativa de l’economia catalana, tant globalment com en els diferents subíndex. És per això que aquest projecte és una eina necessària per poder fer el seguiment i avaluació del progrés de la posició competitiva de Catalunya en el context internacional, i per disposar d’informació que permeti realitzar propostes per a la millora de la competitivitat de Catalunya.

La coordinació dels dos Departaments, ambdós signants de l’Acord Estratègic, permetrà relacionar el treball i els seus resultats amb d’altres projectes de millora i anàlisi de la competitivitat de l’economia catalana.

 

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació