M’amoïna el futur del CESCA


Enric I. Canela

Fa uns dies em van donar una mala notícia. El proper any el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) pot tenir problemes.

Com diu el seu propi web, el CESCA és un consorci públic, creat l’any 1991 pel Decret 201/1991 d’1 d’octubre, amb personalitat jurídica pròpia. Originalment el formaven la Generalitat de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Recerca, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra i posteriorment s’hi varen afegir la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Lleida, la Universitat Oberta de Catalunya, i la Universitat Ramon Llull. Col·labora des del començament el Consell Superior d’Investigacions Científiques.

Durant aquests més de 15 anys el CESCA ha anat prestant servei a la recerca científica a Catalunya. Destaca l’Anella Científica que ofereix una gran capacitat de transmissió de dades entre totes les institucions connectades de manera que es facilita l’intercanvi d’informació, l’accés als recursos, l’enllaç amb RedIRIS i totes les xarxes de recerca amb les que aquesta tingui intercanvi de tràfic, i l’ús i el desenvolupament d’aplicacions de banda ampla. L’Anella Científica dóna servei a més de 50 institucions de recerca o de suport a la recerca. Aquestes són les universitats públiques i privades, Organismes Públics d’Investigació (OPI) i Instal·lacions Científiques i Tècniques Singulars (ICTS), Centres i instituts de recerca sense ànim de lucre, Unitats de recerca hospitalàries, Organismes gestors de programes d’R+D+i, Institucions amb continguts digitals rellevants (biblioteques, muses, acadèmies), Entitats d’especial interès per al sistema d’R+D+i, Parcs científics i tecnològics, i Altres unitats hospitalàries.

També va crear el Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX), per afavorir l’intercanvi de tràfic entre els diferents proveïdors d’Internet, i, amb col·laboració del CBUC, es va posar en operació el servidor de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

Podem dir que amb els lògics estira-i-arronsa que es poden produir durant els més de 15 anys de vida d’un organisme que dóna servei a una comunitat tan àmplia, el CESCA ha estat pioner i mirat amb enveja d’altres comunitats.

Seria massa llarg comentar tot el que fa el CESCA i el bon servei que dóna, el conec des de la seva creació, vaig viure les dificultats d’aleshores i vaig estar membre d ela comissió permanent durant alguns anys.

Ara, com dic al títol, estic amoïnat. Espero que aquesta preocupació meva no tingui raó de ser i que en el moment d’escriure això estigui tot solucionat.

La mala notícia rebuda fa vuit dies justos, va ser que el pressupost del CESCA patiria una retallada important el 2008. Com sovint passa amb alguns projectes l’encaix del CESCA és estrany, està finançat a través del pressupost de la direcció General de Recerca qui dóna els diners a la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació que és la que finança el CESCA, a més rep subvenció de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i del departament de Salut.

No conec les interioritats del CESCA, ara estic lluny encara que tinc molts companys “calculistes” que m’informen bé. Amb dades aproximades, la subvenció via la direcció Genera de Recerca és d’una mica més del 70% i les altres dues no arriben al 15% cadascuna. Enguany sembla que aquestes darreres subvencions no arribaran a materialitzar-se i la de la direcció General de Recerca es pot veure reduïda en més d’un 15%. El resultat és que dels 100, en termes relatius, que rep enguany el CESCA de subvencions, podria rebre per l’any 2008 només 60. En termes absoluts, les quantitats reduïdes podrien estar al voltant dels 350.000 euros.

Jo no recordo les finances del CESCA i a més deuen haver canviat molt des de què hi participava, però aquesta retallada és espectacular.

Caldrà reduir serveis i prestacions, no assolir la capacitat de comunicació adequada. I el que potser és pitjor, fer les inevitables adquisicions d’infraestructura, la reposició de material ha de ser periòdica, amb menys prestacions i una hipoteca de futur. Mentre i una vegada més Madrid ens supera en un àmbit tan sensible per a la recerca de Catalunya, no només la universitària, tota.

Crec que aquest diners han de retornar, espero que les gestions dels rectors hagin donat el seu fruit. I a més CESCA ha de tenir un finançament estable i no dependre de la subvenció de tres departament, és totalment absurd. Que a l’hora de fer càlculs de costos facin les imputacions que vulguin, però el finançament ha d’estar garantit i no dependre de les tibantors pressupostàries internes de tres departaments de la Generalitat. Massa interlocutors, massa dificultats, massa ineficàcia.

Això de la Societat de la Informació per a alguns és la suma de quatre paraules que queden bé en texts i discursos.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació