Més inversió en TIC


Enric I. Canela

Francisco Ros ha dit que “amb el Pla Avanza, el Govern haurà dedicat més de 5.076 milions d’euros entre 2005 i 2008 al desenvolupament de la Societat de la Informació, davant els gairebé 1.800 milions del període 2001-2004”. Per al pròxim exercici preveu una inversió pública en TIC de 1.800 milions d’euros, Quatre vegades més que al 2003.

 • Hi ha un canvi de tendència positiva de convergència amb l’UE-15 en desenvolupament de la Societat de la Informació des de 2005
 • Durant aquesta legislatura, les línies de banda ampla s’han multiplicat per quatre, arribant fins a les 8,2 milions a finals de 2007
 • La velocitat mitjana contractada és deu vegades major que en el passat exercici, passant de 256 Kbps a 3 Mbps
 • Al 2007, més de la meitat (52%) de la població espanyola ja és internauta. Actualment 22 milions d’espanyols ja naveguen per la xarxa
 • El nombre de línies de telefonia mòbil ha crescut un 36% en aquests últims 4 anys. A finals de 2007 hi ha contractades més de 50 milions de línies mòbils
 • La banda ampla en llars s’ha triplicat des de 2003. Més de la meitat de llars espanyoles ja té banda ampla
 • El percentatge d’empreses connectades a la banda ampla és avui pràcticament el doble que fa 4 anys. A la conclusió d’aquest any més del 90% de les empreses espanyoles disposen de banda ampla, davant el 85% de l’Europa dels 25
 • La inversió en innovació en l’hipersector TIC el 2006 s’ha multiplicat gairebé per 1,5 des de 2003
 • Espanya es troba avui entre els primers països d’Europa en desenvolupament del comerç electrònic superat només per Finlàndia
 • El comerç electrònic es multiplica pràcticament per 10 i el nombre de dominis .es per 13. El Volum de comerç electrònic al nostre país ascendeix a 4250 milions d’euros i actualment existeixen més de 750.000 dominis “.es”
 • La TDT ha passat de no existir pràcticament el 2005 a més de 7,5 milions de receptors venuts fins a finals de 2007. La cobertura de la TDT assoleix ja el 85,3% de la població, la més elevada d’Europa
 • El percentatge de centres educatius connectats a Internet és del 98,5%. D’ells, el 92% disposen ja de banda ampla, davant el 67% de l’UE 25
 • El Pla Avanza ha aconseguit modernitzar l’Administració, fomentant l’Administració on-line i impulsant el DNI electrònic
 • Més i millors serveis públics digitals que en l’UE-25. Els serveis públics disponibles en línia han crescut del 50% al 70%, molt per sobre del 62% europeu
 • Avanza ha modernitzat nombrosos serveis al ciutadà. Duent a terme iniciatives de sanitat i justícia en xarxa
 • El Pla Avanza ha aconseguit importants assoliments|èxits en mobilització de ciutadans i empreses. Sensibilitzant més de dos milions de ciutadans sobre els avantatges de l’ús de les TIC i facilitant l’adquisició d’equips informàtics per a ciutadans i empreses gràcies als préstecs avança al 0%
 • Inteco i Cenatic s’han convertit en centres de referència. L’Institut Nacional de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Inteco) analitzarà el 2008 al voltant de 90 milions de correu electrònic cada dia
 • Des del 2004 s’han produït millores en la regulació dels mercats i desplegament d’infraestructures de Telecomunicacions. Desenvolupant el marc regulador i invertint en infraestructures
 • Des de l’anterior legislatura s’han produït millores en la protecció dels usuaris i supervisió de la qualitat dels serveis de Telecomunicacions. Regulant el servei de tràfic addicional i oferint una oficina d’atenció a l’usuari de telecomunicacions
 • Impuls del sector audiovisual. Amb un nou marc regulador de la TDT i planificant noves estacions de Televisió
 • Increment de l’activitat reguladora i de gestió amb una important presència d’Organismes i reunions bilaterals de caràcter internacional.

Caldria conèixer que passa a Catalunya

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació