Traduït de l’ABC digital

Espanya no tindrà un reial decret de transposició de la directiva de reconeixement de qualificaciones fins i tot ben entrat 2008 malgrat que el termini va vèncer el 20 d’octubre. Pamela Brumter-Coret, cap de Mercat Interior i professions regulades de la Comissió Europea, va afirmar que només Dinamarca i Suècia han realitzat la transposició completa.

Això suposa un fre per a la mobilitat dels professionals europeus (uns vint milions de persones). Aquestes declaracions les va realitzar durant la celebració del Comitè Permanent del Consell Europeu de Professions Liberals (Ceplis) reunit a Madrid.

La Comissió Europea obrirà expedients d’infracció per als Estats que no han traslladat la directiva. Des del punt de vista migratori, el problema principal d’aquest retard és que un professional legalment establert al seu país (UE) pot deixar serveis en un altre Estat membre sense que aquest li pugui exigir cap altre requisit.

«Des del passat 20 d’octubre hi pot haver emigrants que s’aprofitin d’aquesta situació sense que els Estats membres estiguin sent molt conscients d’això», va advertir la funcionària europea.

Deu professions excloses

Al llarg de la sessió es va fer menció al concepte de professió regulada, vinculat a la forta polèmica del mes de juliol en tot l’entorn col·legial espanyol per l’|esborrany de reial decret de transposició, que deixava fora del concepte de professió regulada a deu professions que sí que estaven incloses com tals a l’annex I del reial decret de 1991.

Entre les professions «inoportunament excloses», com va assenyalar el president d’Unió Professional Carlos Carnicer, es troben la de físics, geòlegs, treballadors socials, psicòlegs, biòlegs, delineants, pedagogs o pèrits mercantils.

Segons va informar Carnicer, després de les seves gestions amb vicepresidència del Govern les professions afectades seran finalment, encara que encara falta temps per veure’l fet realitat. Brumter-Coret va deixar clar que són els estats membres els que han d’identificar en la seva legislació les professions col·legiades i, va reconèixer, «és un dels temes més difícils».

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació