Avaluació de la recerca


RESOLUCIÓ IUE/3582/2007, de 29 de novembre, per la qual es dóna publicitat als criteris específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca. DOGC del 3 de desembre de 2007.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació