- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Internet a l’escola

Enric I. Canela

Se m’havia passat per alt la presentació de l’estudi L’escola a la societat de la Xarxa:Internet a Educació primària i secundària [2]. realitzat dins del PIC [3] (projecte d’Internet de Catalunya) fet per la UOC.

No faré cap comentari específic perquè David de las Heras al seu bloc Reflexions del Món i de l’Educació [4] en fa un ben extens i documentat que val la pena llegir.