- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Notícies de la premsa d’Universitats, Recerca i TIC del 2 i 4 de desembre

El Mundo del diumenge [2] publicava un d’Àlex Sàlmon dedicat a la situació educativa espanyola, emfasitzant Catalunya. Critica la manca de cultura de l’esforç i també que ens els anys de democràcia que portem els partits polítics no s’ha estat capaços d’harmonitzar una llei d’educació. Cada govern que arriba la canvia. Diu manquen diners, però la il·lusió a les escoles és imprescindible.

El Periódico [3] del diumenge parlava de l’esvoranc educatiu. Comenta el debat sobre les causes d’aquest fracàs. Comença parlant del fracàs de la societat. La reflexió és que els culpables som tots.

El Punt [4] del diumenge diu que caldrà que les famílies signin un pacte de convivència. Obligarà a garantir el compliment d’unes normes mínimes. Cada escola tindrà autonomia. Tot això ho dirà la nova llei d’educació. El Punt s’amoïna pel mal ambient que regna a moltes escoles.

Existia la universitat corporativa, ara diu El País [5] de diumenge que Asepeyo i Telefónica han creat la universitat corporativa virtual amb el campus empresarial a Internet que serveix per progressar en la carrera professional.

El País [6] del diumenge comentava que malgrat que la recerca empresarial comença a enlairar-se, encara és pobre. Diu que només un de cada cinc científics treballa en el sector privat. El diari diu que el president del govern central ha complert quan a què hi ha més diners i més beques. L’informe està bé, dóna dades i aporta informació ordenada. Opino però que hi ha poca inversió empresarial declarada. Manca de costum, dificultat en els protocols. Segur que hi ha més.

Avui el diari AVUI [7] explica que la formació dels mestres exigirà un any de pràctiques extra. Sembla una bona decisió, el tema és com fer això legalment. Tot això podria incorporar-se a la llei d’educació però no veig com lliga amb la llei espanyola. A Finlàndia la formació del mestre és llarga. Aquest diari [8] diu que el curs 2009-2010 s’implantaran els nous estudis de quatre anys, no compta l’any que comentàvem abans, això si, diu que hi hauran 60 crèdits de pràctiques, és a dir un any. Caldrà posar ordre en la informació. També parla del màster que permetrà ser professor de secundària.

Correu Farmacéutico [9] parla de la renovació de l’acord entre el PCB de la UB i Almirall. Almirall posa 2 milions d’euros per fer recerca a la unitat mixta Almirall-PCB, ja constituïda, sobre fàrmacs per als problemes respiratoris, principalment asma i EPOC.

El Economista [10], El Mundo [11] i La Gaceta de los Negocios [12] parlen del mateix però no es posen d’acord amb les xifres. Sarkozy ven un 3, un 2,5 o un 3,7% d’EDF per remodelar les universitats franceses. Seran uns 5.000 (o 5.600) milions d’euros. Per llegir un bon comentari ben fet podeu llegir l’article que ha publicat avui al seu bloc Antonio Árias Rodríguez [13]. Árias afegeix aspectes d’Espanya.

El País [14] parla avui d’educació. Els països amb millors resultats recluten els millors docents. A més fan proves prèvies per accedir als estudis de professor. A Espanya no entenen això, que hi farem, l’igualitarisme mata el desenvolupament de la intel·ligència. El que diu El País és ben cert.

El Periódico [15] també “toca” correctament quan diu que la situació de l’educació hipoteca el futur i aleshores explica que El Periódico [16] publica la resposta a 100 preguntes sobre problemes o aspectes de l’educació. Francament interessant i impossible de reproduir. Recomanable.

Enric Ramonet a El Punt [17] publica un interessant comentari que diu que l’escola va malament però el país va pitjor. Tot i dir que l’escola va malament, diu que hi ha coses que depenen de la societat i que a un país que va tan malament poc podem esperar. Que cal canviar.

La Gaceta de los Negocios [18] compara la inversió en educació de les comunitats autònomes que han participat a l’informe PISA 2006 i la posició relativa que obtenen. Mostra que no hi ha correlació. Assenyala un exemple paradigmàtic, EUA inverteix el doble que Espanya i obté resultats similars.