- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Sobre les enginyeries i l’esforç

Traduït de Tecnonews [2]

És un fet conegut i reconegut per tots a Europa la falta d’estudiantes a les carreres d’enginyeria. Part del problema és que el nombre d’alumnes en les universitats han baixat una vegada acabat el Baby Boom dels 60’s. Altra part del problema de falta de vocacions enginyerils s’associa a la dificultat de les carreres d’enginyers i també a la durada de les mateixes. La dificultat lògicament va unida a l’esforç que s’ha de fer per superar-les. En aquest punt no obstant això és convenient fixar-se que la carrera de medicina, per exemple, està plena d’estudiantes, és la qual requereix una de les notes de tall més alta i una de les carreres que és més llarga per a poder exercir-la. Mai no manquen joves que vulguin endinsés a realitzar aquests estudis. Semblaria doncs que l’esforç no és el motiu més rellevant per a frenar als estudiants a l’hora d’escollir una enginyeria ja que si es troben estudiants que volen fer estudis llargs i d’anys de sacrifici. Sé que algun pensarà que la dificultat s’ha d’associar a la dificultat de les matèries i no a la durada dels estudis i segurament és cert. Als estudiants no els agrada el risc de no poder superar matèries complexes per moltes hores d’estudi que li dediquis. Bé, tot això ha de ser cert, no obstant això altra part important és que la societat (els enginyers, les escoles d’enginyeria, els professors de les escoles, els professors de secundària i batxillerat, les administracions i les famílies) no sabem explicar perquè serveix un enginyer. No obstant això, imaginin-se al Dr. House sense els aparells de diagnòstic avançats que té, que seria: Un remeier de llogaret. És gràcies als enginyers, que han dissenyat l’instrumental que fins i tot li indica al metge el moment en el qual és apropiat realitzar la descàrrega pel desfibril·lardor, i és gràcies als enginyers que un avió vola o un tren va a 300 km/h (mal exemple avui dia). Per tant, diguem a la societat que enginyer ve d’enginy i sense enginy tots a les cavernes. El problema d’avui dia és que potser al tenir els treballs tan especialitzats i segmentats és difícil explicar que una CPU o una memòria flaix és vital per a un ordinador o un telèfon mòbil.