- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Avaluació de l’activitat de recerca i de gestió dels investigadors funcionaris i contractats

RESOLUCIÓN IUE/3619/2007, de 30 de novembre [2], per la qual es dóna publicitat al procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2007