Enric I. Canela

La Fundació BBVA crea els Premis Fundació BBVA Fronteres del Coneixement amb l’objectiu de reconèixer el paper fonamental que, en l’inici del segle XXI, tenen la recerca científica avançada i la creació cultural d’excel·lència en l’eliminació i el desplaçament cap a davant de les fronteres del territori del conegut i la seva translació a la millora contínua de la societat.

Els candidats als Premis Fundació BBVA Fronteres del Coneixement seran una o més persones físiques, sense límit de nombre, de qualsevol nacionalitat. Això permetrà reconèixer avanços que siguin resultat de la cooperació entre equips. En el cas de les categories de Canvi Climàtic i Cooperació al Desenvolupament també podran ser candidates persones jurídiques, públiques o privades sense ànim de lucre.

Els candidats podran ser nominats per les següents institucions: societats o organitzacions científiques o artístiques; acadèmies nacionals o regionals de Ciències i Arts; centres públics o privats d’R+D; facultats, departaments o instituts universitaris o d’investigació; departaments d’hospitals i centres de recerca biomèdica; conservatoris i escoles de música; museus de Ciències i Arts; i agències públiques i organitzacions amb activitat significativa en l’anàlisi i/o actuacions relacionades amb el canvi climàtic i la cooperació al desenvolupament.

Les candidatures podran ser presentades a partir del 2 de gener i fins al 30 de juny de 2008, a través del formulari disponible en la pàgina web dels premis: www.fbbva.es/awards.

El procés de selecció de candidatures es regirà pels principis d’objectivitat, independència i aplicació de les millors mètriques o indicadors d’excel·lència de cada camp i es contarà en tot el procés d’avaluació amb la col·laboració del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), com principal institució espanyola d’investigació multidisciplinar. A més de col·laborar en la composició de les comissions avaluadores, el CSIC proposarà el president de cadascun dels jurats. Els jurats de cada categoria estaran integrats per reconeguts especialistes de perfil internacional.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació