Traduït del web del MEC

Avui s’ha celebrat la Conferencia General de Política Universitària.

Mercedes Cabrera proposa augmentar un 40 per cent l’oferta de noves places de Medicina en els pròxims cinc anys

La proposta l’ha realitzat avui als responsables de l’educació superior de les Comunitats Autònomes, reunits en la Conferència General de Política Universitària.

Arribar a la xifra de 7.000 places en les facultats de Medicina d’Espanya, un 40 per cent més de les quals actualment s’ofereixen, és l’objectiu de la proposta que Mercedes Cabrera, ministra d’Educació i Ciència, ha plantejat avui en la reunió de la Conferència General de Política Universitària. La Ministra ha explicat que “aquest canvi que el Ministeri proposa respon a les noves necessitats del sistema de salut i de la societat en el seu conjunt d’un major nombre de titulats en les disciplines sanitàries”. Mercedes Cabrera ha subratllat que “el sistema educatiu ha decidit afrontar aquest repte com formador de futurs mèdics”.

El Govern ha proposat a les Comunitats Autònomes un nou marc que asseguri la creació d’almenys 2.000 noves places en les facultats de Medicina d’Espanya d’aquí a cinc anys. Amb aquesta proposta es passaria de les prop de 5.000 places actuals a 7.000. És a dir, un increment del 40%. Es tractaria d’un increment gradual, que facilitaria la formació de més professionals amb les mateixes garanties de qualitat i d’excel·lència que fins a ara.

La xifra de 2.000 noves places “es tracta d’un mínim que el Ministeri d’Educació i Ciència ha proposat basant-se en els treballs previs del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut” ha afirmat la Ministra. Ara, sobre aquesta base, les comunitats autònomes haurien de realitzar els seus informes sobre quantes places més de Medicina poden oferir. Aquestes anàlisis es posaran en comú en una nova reunió de la Conferència General de Política Universitària que tindrà lloc a final de febrer i de la discussió del qual sortiran els ajustaments definitius en la xifra.

Aquesta mesura suposa un canvi important ja que fins a fa tres anys les facultats de Medicina no actualitzaven la seva oferta de places i mantenien el numerus clausus. En els dos últims anys, les facultats han començat a oferir un major nombre de places, passant d’unes 4.400 a 5.000, el que ha suposat un increment del 15 per cent.

Aquests augments es pactaven entre les Comunitats Autònomes en el Consell de Coordinació Universitària, any a any. “Ara, segons la proposta, vam passar a un marc plurianual” ha ressaltat la Ministra la qual cosa permet passar a un marc més estable i que permetrà corregir l’actual desequilibri entre els titulats que surten de les facultats i les places MIR que convoca el Sistema Nacional de Salut.

Aquest important ascens de l’oferta del nombre de places de nou ingrés en Medicina es farà de forma gradual, any a any durant els pròxims cinc, de manera que sigui més fàcilment el sistema universitari.

Reials decrets

A més de la proposta del MEC sobre augment de places de Medicina, la Conferència General de Política Universitària ha presentat el seu informe sobre projecte de Reial Decret pel qual es regula el Registre d’Universitats, Centres i Títols i el projecte de Reial Decret que regula la contractació de professors col·laboradors.

Ambdós projectes de reial decret formen part dels desenvolupaments previstos per la modificació de la LOU.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació