Acords de govern de l’11 de desembre de 2008

L’objectiu del treball és definir els criteris per identificar les accions de recerca impulsades pel Govern i dissenyar les futures polítiques públiques en aquest camp.

El Govern ha contractat un estudi per analitzar el procés de recollida de dades de les accions de Recerca i Desenvolupament i Innovació (R+D+i) que realitza el Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) i que es financen des del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Aquest estudi té per objectiu definir els criteris per identificar les accions d’R+D+i finançades pels Departaments de la Generalitat de Catalunya i revisar la validació duta a terme pel CIRIT en els exercicis anteriors. Alhora, també vol definir els criteris per imputar les accions d’R+D+i finançades pels Departaments del Govern en les diferents categories, l’anàlisi de la classificació duta a terme pel CIRIT en els exercicis anteriors i de la relació entre les dades sol·licitades i les explotades pel CIRIT.

Aquest treball també analitzarà la capacitat de la informació sol·licitada per dissenyar futures polítiques públiques i per fixar criteris tècnics per establir el grau de rellevància estratègica de les activitats d’R+D+i de la Generalitat de Catalunya.

Des del CIRIT s’ha endegat un concurs amb publicitat europea per avaluar i verificar el rigor del procediment i els resultats emesos sobre aquest tema, i aportar-hi millores als punts que es consideri que resulten susceptibles de ser revisats. El pressupost per a realitzar aquest estudi ascendeix als 150.000 euros.

Una de les tasques més importants que fa el CIRIT, i que més recursos i esforços requereix, és la recollida anual de les dades d’inversió en R+D+i feta per la Generalitat de Catalunya per tal de fer el seguiment del compliment dels objectius d’inversió del PIB en actuacions de R+D+i per part del Govern. Els resultats d’aquest important estudi es lliuren i es discuteixen al primer Ple del CIRIT de cada any.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació