- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Pla PIMESTIC per promoure l’ús de les TIC a les empreses catalanes

Del web d ela Generalitat de Catalunya [2]

El Govern ha endegat, amb un pressupost de 5 milions d’euros, el Pla PIMESTIC per promoure l’ús de les TIC a les empreses catalanes

El Pla PIMESTIC 2007-2010 (vegeu el web del Pla PIMESTIC [3]) és un projecte per millorar la competitivitat de les empreses catalanes mitjançant la introducció i la utilització eficient de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

El Pla preveu diverses actuacions tant en l’àmbit territorial com en el sectorial, per augmentar la percepció del valor de les TIC entre els empresaris catalans i accelerar el procés d’adopció de noves solucions tecnològiques. El pressupost del Pla PIMESTIC és de 5 milions d’euros anuals.

Entre les diverses accions destaquen: