Traduït del web Madr+d

El Cercle d’Innovació en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions madri+d (CITIC), a petició de la Plataforma Tecnològica eNEM, coordina sengles estudis de les fases de producció i explotació dels continguts digitals, factors clau per al desenvolupament de la Societat de la Informació a Espanya.

El paper determinant que juguen els continguts en l’actual escenari convergent de les noves tecnologies, xarxes i serveis ja no ofereix cap dubte. Els actors involucrats de la indústria assumeixen com a vital un adequat posicionament en la cadena de valor dels continguts com mitjà per configurar i explotar uns models de negoci d’èxit. La futura evolució del camp dels continguts digitals depèn de diversos aspectes. D’una banda, les demandes i preferències de l’usuari final quant a qualitat del servei són cada vegada més exigents i des de fa anys s’observa un canvi gradual en els hàbits de consum de continguts. En efecte, prenent com a exemple l’àmbit de la televisió i l’audiovisual, les vendes de pel·lícules en alta definició superen ja a les tradicionals -per a aquelles disponibles en ambdós formats-, o és coneguda la tendència entre els més joves de descarregar i consumir continguts audiovisuals a través d’Internet. Per un altre cantó, és essencial una convergència de dispositius i una millora de les xarxes d’accés i transport en termes de banda ampla que suporti aquesta evolució.

Coneixent la importància d’aquest sector, el Cercle d’Innovació en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions madri+d – CITIC, gestionat per la Universitat Politècnica de Madrid, ha abordat el tema a través de dos informes de Vigilància Tecnològica a petició de la Plataforma Tecnològica eNEM (Tecnologies Audiovisuals en Xarxa). CITIC pretén no només posar en relleu la Vigilància Tecnològica com a pràctica estratègica, sinó també col·laborar amb les Plataformes Tecnològiques del sector TIC per ajudar-los a definir i orientar les línies de recerca prioritàries a través de les seves respectives Agendes Estratègiques de Recerca.

El Cercle va gestionar durant 2006 la realització de l’informe “Informe de Vigilància Tecnològica: Explotació de continguts multimèdia“, els autors del qual van ser Federico Álvarez, Claudio Feijoo i Francisco Morán, professors de l’ETSI de Telecomunicació de la UPM. Aquest informe descriu l’estat de desenvolupament de les tecnologies involucrades en l’explotació de continguts, posant l’accent en les infraestructures i tipus de terminals d’usuari necessaris, la gestió de drets sobre els continguts i els processos d’estandardització implicats en l’explotació dels mateixos. Així mateix, inclou una sèrie de recomanacions, oportunitats de negoci i propostes d’actuació dirigides a la indústria espanyola, coneixedora del potencial desenvolupament del mercat dels continguts en el nostre país.

Durant aquest any, CITIC ha coordinat la realització d’un nou informe relacionat també amb l’àmbit dels continguts, centrat en aquesta ocasió en la primera fase de la cadena de valor d’aquests, la de creació o producció. Aquest estudi, abordat pels mateixos autors, revisa les característiques principals d’aquesta producció de continguts i anticipa una sèrie d’oportunitats de negoci derivades d’un ampli conjunt de tecnologies i serveis tractats: TV digital, TV mòbil, realitat virtual, xarxes socials o llibreries digitals, entre uns altres.

La Plataforma Tecnològica eNEM, destinatària d’aquests treballs, realitza un notable esforç en el desenvolupament de projectes i línies d’actuació relacionats amb els continguts. Bona part dels grups de treball creats en la Plataforma -“Gestió de continguts i distribució multiplataforma” o “Sistemes i Tecnologies Alta Definició 3D”, per exemple- tenen uns objectius i àmbits d’acció dependents de l’evolució dels continguts i les seves tecnologies associades. De fet, aquests informes representen una oportunitat única, i així ha quedat provat, per compartir coneixement, inquietuds i interessos entre la comunitat investigadora i el sector empresarial TIC. En aquest sentit, destaca la presentació d’un projecte singular i estratègic dintre de la Plataforma eNEM relacionat amb l’àmbit d’aquests informes (I2I RM, “Plataforma I2I RM Interoperable” para la gestió de continguts), en el qual participa la Universitat Politècnica de Madrid. Aquesta tasca conjunta afavoreix el desenvolupament d’idees d’èxit i projectes derivats que compleixin amb els objectius d’innovació i negoci de la indústria.

Els informes de Vigilància Tecnològica que realitza CITIC estan disponibles a través de la pàgina web de CITIC en madri+d: http://www.madrimasd.org/tic.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació