Del web del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2008

L’informe aborda el balanç d’actuacions relatives al Mapa d’Infraestructures Científic Tecnològiques Singulars, aprovat en la III Conferència de presidents Autonòmics. L’informe detalla els deu projectes presentats dels vint-i-quatre compromesos, amb una evolució positiva dels treballs gràcies a la cooperació de les Comunitats Autònomes. En 2008 es destinaran 376 milions. En el disseny del Mapa el Govern ha col·laborat de forma molt activa amb les Comunitats Autònomes, i en la selecció de les instal·lacions s’ha tingut en compte el seu impacte científic i tecnològic i la seva capacitat per dinamitzar social i econòmicament el seu entorn.

Ha de ressaltar-se també el paper dels parcs científics i tecnològics. Segons explica l’informe de la Ministra d’Educació i Ciència, aquests parcs són llocs adequats per albergar nous equipaments cientificotecnològics i constitueixen espais de trobada entre universitats, centres de recerca i empreses. El Ministeri està impulsant la seva activitat a través d’un programa d’ajudes específic. El finançament s’ha incrementat notablement, de manera que en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2008 està prevista una partida de més de quatre-cents milions d’euros, quan en 2004 no arribava als vint milions.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació