Del web del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2008

L’informe sobre Formació Professional destaca que aquesta Formació era fins a no fa molt l’alternativa educativa per a qui tenien baixos rendiments en altre tipus d’ensenyaments. Avui això ja no és així, atès que la Formació Professional és una formació competitiva i adaptada a les exigències de la societat del segle XXI, clau per al futur econòmic del nostre país i molt rendible també individualment, ja que té unes elevades taxes de col·locació.

L’informe destaca que durant tota la Legislatura el Govern ha realitzat un intens treball per mantenir permanentment actualitzada l’oferta de Formació Professional, identificant les noves necessitats que sorgeixen en el sector productiu i oferint als ciutadans la possibilitat de preparar-se per al mercat laboral. En aquests anys s’han aprovat els desenvolupaments de la Llei Orgànica de les Qualificacions i la Formació Professional i la Llei Orgànica d’Educació, a més de 240 qualificacions professionals (el pas previ a l’elaboració dels títols) i els 14 primers títols dissenyats conforme al nou sistema.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació