Del web del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2008

El Consell de Ministres ha aprovat quatre acords pels quals s’estableixen les condicions a les quals haurien d’adequar-se els plans d’estudis dels nous títols universitaris oficials de Graduat o Graduada que habilitin per a l’exercici de les activitats professionals regulades a Espanya d’Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Medico i Veterinari. A més, tant la professió d’Arquitectura, com les de Metge i Veterinari, també estan subjectes a normativa de la Unió Europea.

El títol d’Arquitecte tindrà una configuració de 300 crèdits europeus ECTS (60 crèdits equivaldria a un curs acadèmic) i la presentació i defensa d’un Projecte Fi de Carrera; el Grau d’Arquitecte Tècnic tindrà una durada de 240 crèdits; el Grau en Medicina tindrà una durada de 360 crèdits europeus i el Grau en Veterinària, de 300 crèdits.

Després de l’adopció d’aquests acords, el Ministeri d’Educació i Ciència publicarà les ordres per les quals es fixen els continguts mínims i objectius d’aquests ensenyaments, que condueixen a l’exercici de professions regulades. Després, seran les universitats les quals proposaran els nous plans d’estudi, a partir de les condicions establertes en aquest acord i en les ordres ministerials, amb el que d’aquesta manera es podrà configurar una oferta competitiva i oberta a la necessitat de la societat més pròxima al seu entorn.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació