Del web del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2008

El Consell de Ministres ha aprovat vuit Reials decrets pels quals s’estableixen altres tants títols de Formació Professional, quatre de tècnic i quatre de tècnic superior. També han estat aprovats altres quatre Reials decrets pels quals s’inclouen en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals trenta noves qualificacions pertanyents a les següents famílies professionals: Hostaleria i turisme (13), Energia i aigua (3), Fabricació mecànica (8) i Informàtica i comunicacions (6).

Els títols aprovats són: Tècnic en Soldadura i Caldereria; Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes; Tècnic en Serveis en Restauració; Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia; Tècnic Superior en Vitivinicultura; Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica; Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics i Tècnic Superior en Audiologia Protèsica.

Aquests Reials decrets contenen els ensenyaments mínims comuns a tota Espanya necessàries per als esmentats títols, el seu perfil professional, i les respectives exigències materials i de professorat per a impartir-los. Ara les administracions educatives haurien de desenvolupar els currículums concrets.

Els títols s’han dissenyat d’acord amb el Sistema Nacional de Qualificacions Professionals, amb l’objectiu de proporcionar a les persones la formació requerida pel sistema productiu i d’acostar els títols de formació professional a la realitat del mercat laboral.

Les qualificacions professionals es dissenyen en permanent contacte i col·laboració amb les Comunitats Autònomes, els agents socials i el sector productiu i són el pas previ a l’elaboració dels títols. Amb les trenta aprovades avui ja són 337 les qualificacions catalogades des de l’aprovació de la Llei Orgànica de les Qualificacions i de la Formació Professional en 2002. En 2004 es van aprovar les primeres 97 qualificacions, en 2005 altres 65 i l’any següent 61 més. En el que va d’any s’han aprovat 108.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació