- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Nous títols i qualificacions de formació professional

Del web del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2008 [2]

El Consell de Ministres ha aprovat vuit Reials decrets pels quals s’estableixen altres tants títols de Formació Professional, quatre de tècnic i quatre de tècnic superior. També han estat aprovats altres quatre Reials decrets pels quals s’inclouen en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals trenta noves qualificacions pertanyents a les següents famílies professionals: Hostaleria i turisme (13), Energia i aigua (3), Fabricació mecànica (8) i Informàtica i comunicacions (6).

Els títols aprovats són: Tècnic en Soldadura i Caldereria; Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes; Tècnic en Serveis en Restauració; Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia; Tècnic Superior en Vitivinicultura; Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica; Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics i Tècnic Superior en Audiologia Protèsica.

Aquests Reials decrets contenen els ensenyaments mínims comuns a tota Espanya necessàries per als esmentats títols, el seu perfil professional, i les respectives exigències materials i de professorat per a impartir-los. Ara les administracions educatives haurien de desenvolupar els currículums concrets.

Els títols s’han dissenyat d’acord amb el Sistema Nacional de Qualificacions Professionals, amb l’objectiu de proporcionar a les persones la formació requerida pel sistema productiu i d’acostar els títols de formació professional a la realitat del mercat laboral.

Les qualificacions professionals es dissenyen en permanent contacte i col·laboració amb les Comunitats Autònomes, els agents socials i el sector productiu i són el pas previ a l’elaboració dels títols. Amb les trenta aprovades avui ja són 337 les qualificacions catalogades des de l’aprovació de la Llei Orgànica de les Qualificacions i de la Formació Professional en 2002. En 2004 es van aprovar les primeres 97 qualificacions, en 2005 altres 65 i l’any següent 61 més. En el que va d’any s’han aprovat 108.