Els preus de la banda ampla


Enric I. Canela

La CMT confecciona un informe sobre els preus de banda ampla a Espanya

La premsa digital parla de la comparativa de preus de la banda ampla entre Espanya i la mitjana de la UE-27. Las informacions de la premsa (3cat24, El País) són contradictòries, cadascú diu el que vol. Millor llegir l’informe.

El Consell de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) ha aprovat un informe sobra la situació dels preus minoristes d’accés a Internet de banda ampla a Espanya, sol·licitat pel defensor del Poble i la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.

Problemàtica

L’anàlisi té per objecte comparar els preus de la banda ampla a Espanya amb els dels països de la UE-27. La CMT ha centrat el seu estudi en les ofertes dirigides al segment residencial dels 27 països de la UE i empra dades de juny de 2007. S’han descartat aquelles ofertes que limiten l’ús d’Internet a un determinat nombre d’hores, així com les ofertes empaquetades que inclouen televisió. Tampoc s’han pogut tenir en compte, donada la impossibilitat de contar amb dades europees, els descomptes i promocions.

Davant la no disponibilitat d’informació de dades sobre els hàbits de consum de banda ampla dels països europeus que hagués permès comparar els preus mitjans de cada país, la CMT ha hagut d’utilitzar com a aproximació la variable “oferta més barata (best entry price)”, variable també emprada en altres comparatives (com la de l’OCDE).

Els preus finals de la comparativa estan expressats en euros/mes sense IVA i en euros-PPP (ponderats pel nivell de poder adquisitiu dels diferents països), i inclouen la quota de lloguer de la línia telefònica, ja que una condició indispensable per a gaudir d’aquests serveis és tenir una connexió de línia i a més suposa un cost addicional que ha d’assumir l’usuari.

Per a l’estudi, la velocitat del servei s’ha dividit en tres trams: baixa (de 144 Kb fins a 1,99 Mb), mitja (de 2 Mb fins a 9,99 Mb) i alta (a partir de 10 Mb). En cada tram de velocitat, la CMT ha identificat l’oferta que suposa el menor desembors per al consumidor (best entry price), separant les comparatives d’ofertes de només banda ampla i les referents a les ofertes empaquetades de banda ampla i veu. Així mateix, la comparativa s’ha desglossat en dos grups: un amb les ofertes de tot el mercat i altre limitat als antics monopolis estatals.

Resultat de la comparativa

La CMT considera que les ofertes més representatives són aquelles referides a productes empaquetats de banda ampla amb tràfic telefònic. Aquests paquets doble play suposen el 71,68% de les línies de banda ampla contractades pels usuaris espanyols.

Si es tenen en compte les ofertes empaquetades de tots els operadors, en el rang de velocitat més representatiu a Espanya – de 2 Mb fins a 9,99 Mb (velocitat mitja) – l’oferta (PPP) més barata a juny de 2007 és de 40,2 €, un 9,6% inferior als 44,5 € de la mitjana de les millors ofertes de la UE. Per a la velocitat alta (a partir de 10 Mb) l’oferta més econòmica a Espanya és de 46,6 € PPP, el 7,4% més barata que la mitjana de les millors ofertes en la UE (50,3 €), mentre que el preu de la millor oferta espanyola en velocitats baixes és un 4% més cara: 36 € PPP enfront dels 34,6 € de la mitjana comunitària.

Pel seu costat, l’operador incumbent (terme que vol dir la part obligada a obrir-se a la competència) espanyol presenta com ofertes més baixes, en totes les modalitats de serveis empaquetats de banda ampla i servei telefònic, uns preus PPP més elevats que les mitjanes de les millors ofertes de les seves homòlegs comunitaris. En la seva oferta amb major quota de mercat a juny de 2007, la de velocitat baixa (fins a 2 Mb), la tarifa PPP més econòmica és de 51 €, un 27,5% més cara que la mitjana de la UE, que és de 40 €. Per a la velocitat mitja, Telefònica fixa un preu PPP de 56,4 €, enfront dels 48,1 € de mitjana de les millors ofertes dels ex monopolis de la UE (un 17,2% superior). En les velocitats altes (més de 10 Mb), la mitjana de les ofertes més econòmiques de la UE és de 55,2 €, però no ha estat possible fer la comparança ja que, a juny de 2007, Telefònica encara no disposava d’una oferta minorista d’usuaris residencials d’aquestes característiques.

* Per a consultar la taula sobre les millors ofertes de banda ampla i servei telefònic a Espanya i en la UE(27) per a diferents trams de velocitat, expressades en euros ajustats per paritat poder adquisitiu (PPP), descarregar PDF.

6 respostes a “Els preus de la banda ampla”

 1. a 15 des. 2007 a les 11:22 David

  Amb tots els respectes per als companys de la CMT que han elaborat l’estudi, discrepo lleugerament dels plantejaments i la metodologia d’anàlisi. Aquí la pregunta rellevant és quants diners costa accedir a la banda ampla a un usuari representatiu d’un país. Per tant, l’oferta que veritablement compta és la de l’operador incumbent i la del segment baix. La resta d’ofertes no són aplicables perquè a) només beneficien un percentatge de la població (generalment aquells que viuen en grans ciutats); o b) ofereixen prestacions que només beneficien a col·lectius concrets. Amb aquesta restricció es pot verificar el que molta gent sospitava: els preus són un 27,5% més cars que la mitjana de la UE-27.

 2. a 15 des. 2007 a les 11:50 enriccanela

  David,
  Suposo que tens raó. Amb tot, les 3 Mbps avui són bastants normals per l’augment que ha anant fent Telefònica. Per exemple jo vaig contractar l’ADSL a Telèfonica a Barcelona i a Tamariu que per no tenir no té ni la TDT ni puc veure altra cosa que TV3, 33 i TVE1 i TV2 (aquests dues no les miro mai i el 33 tampoc perquè només fan esport que no m’interessa gaire). Allà, igual que a Barcelona, tinc els 3 Mbps amb trucades espanyoles gratuïtes (amb la tarifa estàndard). A Cànoves, per exemple, arriben perfectament les 3 Mbps i no és gaire gran. Jo crec que els 3 Mbps arriben a gairebé tot Catalunya, no ho segueixo gaire. El que és absurd, per la diferència de preu, és tenir un contracte més baix.
  Ho dic amb tota la reserva perquè no en sé gaire d’això. El que no sé doncs és quanta gent no pot tenir 3 Mbps ara.

 3. a 15 des. 2007 a les 11:40 David

  Els 3 megues és l’oferta bàsica que dóna Telefonica. Fins no fa massa dies havies de pagar 39,9 euros mensuals + la línia telefònica, per la qual cosa la broma se te n’anava als 55 euros + 16% d’IVA. En el cas de què els competidors (bàsicament Orange i les cableres) no tinguin xarxa pròpia, aquest serà el preu que finalment et tocarà pagar. Orange té una tarifa bàsica de 20 euros, tot i que ofereix 1 mega en comptes de tres, a la qual li has d’afegir la línia telefònica i l’IVA. Tant a una com a l’altra les trucades “nacionales” van incloses.

  L’estratègia de Telefonica ha estat en els darrers temps oferir més capacitat (triplicant la velocitat), en comptes de rebaixar el preu. Aquesta estratègia té trampa pel consumidor, ja que la immensa majoria d’internautes amb 1 mega per navegar per Internet en tenen de sobres. Segurament molts de nosaltres preferiríem que, en comptes de duplicar-nos velocitat, ens rebaixessin el preu.

 4. a 15 des. 2007 a les 11:57 enriccanela

  David,
  Si, jo pago això que dius. Tinc Duo i línia individual. Suposo que molta gent preferiria 1 Mbps. Jo estic bé amb 3, és nota molt la diferència.

 5. a 16 des. 2007 a les 4:26 David de las Heras

  Una de les coses que s’hauria de fer, és intentar que la banda ampla, pugui tenir diferents proveidors, arreu de Catalunya. Jo estant a 3 km de Girona Ciutat, l´unica banda ample que puc tenir és telefònica. Aquest per mi és un gran problema, fins i tot pel preu abussiu que té telefònica en els pobles. L’estat hauria d’obligar a rebaixar els preus a telefònica, allà on només està ell.

 6. a 16 des. 2007 a les 4:33 enriccanela

  David,
  Tens raó hauria d’haver lliure competència. El que no sabia és que Telef`nic a cobrés diferent als pobles que ha les ciutats. Jo a Tamariu, que només hi ha Telefònica, pago igual que a Barcelona. Tinc 3 Mbps. No veig clar que l’Estat obligui a baixar segons el lloc, el preu hauria de ser el mateixc, el que si és que per donar concessions hauria d’obligar a prestar servei a tots els llocs o, si més no, que hi hagués més d’un operador arreu.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació