- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Ajuts per fomentar la Societat de la Informació

Enric I. Canela

El Consell de Ministres del 21 de desembre de 2008 va prendre els següents acords en l’àmbit de la Societat de la Informació:

Creada l’oficina de seguretat de l’internauta [2]

Els joves de menys de trenta anys disposaran d’un domini .es gratuït [3]

Aprovada la segona fase del programa “cap empresa sense web (new)” [4]

A Catalunya caldria aprovar que els joves de menys de trenta anys puguin disposar d’un domini gratuït .cat.