Traduït del web de Cordis

Comunicació completa en anglès

L’adquisició precomercial en l’àmbit de la recerca i el desenvolupament (R+D) està sent infrautilizada, segons la Comissió Europea. Una nova comunicació publicada el 14 de desembre de 2007 pretén iniciar un debat sobre com fomentar una major despesa públic en I D i en el desenvolupament de la tecnologia.

En l’etapa precomercial, quan un producte o servei encara no està llest per sortir al mercat, la inversió és la clau dels grans avanços de la recerca. Però la inversió pot córrer el risc de convertir-se en fons perdut.

La Comissió està planejant fomentar la dotació de la despesa pública d’R+D durant aquesta etapa amb la finalitat de fomentar la innovació a Europa. La proposta s’enfoca en les àrees d’alta tecnologia, com les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), l’assistència sanitària i la medicina.

Un obstacle important és que els cicles de la despesa pública solen funcionar en una escala temporal molt menor que els cicles de la innovació tecnològica.

El Comissari de Ciència i Recerca de la UE, Janez Potocnik va manifestar que un ús intel·ligent del poder de l’adquisició pública podria ser una gran força per desenvolupar solucions noves i innovadores per a reptes existents als quals s’enfronta el sector públic

Viviane Reding, Comissària de Societat de la Informació i Mitjans de comunicació, va dir que el sector públic d’Europa té un poder adquisitiu enorme, però fins a ara no ha trobat una manera clara de connectar sòlidament les necessitats d’inversió pública a mitjà i llarg termini amb els programes de recerca i desenvolupament. Això podria convertir-se en una oportunitat perduda per a Europa si no vam actuar ràpidament», va afegir la,. L’ús de la despesa pública per part de la UE ha de ser més «proactivo i més proinnovador.

Europa està molt endarrerida pel que fa als seus competidors més importants. Als Estats Units, el sector públic gasta 50.000 milions de dòlars (34.850 milions d’euros) anuals per a l’adquisició d’R+D, el que és vint vegades més que la despesa en la UE. Això pot ser equiparat amb la meitat de la bretxa que existeix entre Estats Units i la UE en l’àmbit de la inversió en recerca.

La diferència en la despesa d’adquisició d’R+D es deu predominantment a les disparitats que hi ha entre els pressupostos per a la defensa i l’espai. No obstant això, la despesa en àmbits com la salut, l’energia, l’educació, el transport i el medi ambient és encara quatre vegades major que a la UE.

Aquesta despesa baixa a Europa es registra a pesar d’exemples concrets de solucions innovadores que han sorgit d’adquisicions d’R+D, com la tecnologia del Protocol d’Internet, el sistema de posicionament global, la informàtica d’alt rendiment i innovacions clau en la tecnologia de semiconductors.

A la comunicació s’explica que l’adquisició precomercial difereix i, alhora, complementa altres instruments d’innovació, com les subvencions, els incentius fiscals, l’accés al finançament i les iniciatives tecnològiques conjuntes.

El debat que segueix a aquesta comunicació hauria de centrar-se, en primer lloc, en les necessitats públiques a mitjà i llarg termini, que requereixen el desenvolupament de noves solucions tecnològiques. Les autoritats públiques corresponents i la Comissió podrien aleshores avaluar el paper potencial de les estratègies d’adquisició precomercial per assolir els objectius polítics pertinents, assenyala la Comissió.

Basant-se en el debat, la Comissió considerarà proposar una sèrie d’accions durant la segona meitat de 2008. Tal proposada tractaria l’adquisició precomercial en àmbits de prioritat política. La Comissió podria també donar suport l’establiment de xarxes de contactes per temes (energia, medi ambient, salut, seguretat) en l’adquisició precomercial.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació