Enric I. Canela

Fa uns dies, la tenia entre els document per llegir, Eurostat va publicar l’estadística del nivell d’estudis d’homes i dones i el nivell d’ocupació en relació a això.

Les dades demostren que els nivells educatius en la UE han tendit a augmentar gairebé contínuament en les últimes dècades ja que una creixent proporció de joves han anat de l’escolaritat obligatòria als programes d’educació secundària superior, i d’allà a l’educació terciària. Això és especialment cert per a les dones.

Considerant que el nombre de dones en edat de treballar que han acabat l’educació terciària solia ser significativament menor que el nombre dels homes, és ara tan sols una mica per sota. A hores d’ara, hi ha més dones que homes en els grups d’edat més joves amb títols universitaris o el seu equivalent i són menys les que no tenen les qualificacions més enllà de l’ensenyament bàsic en gairebé tots els països. A la UE dels 25 en el seu conjunt, el 30% de les dones d’edats compreses entre 30-34 tenien qualificacions de nivell terciari l’any 2005, davant del 27% dels homes, mentre que entre les persones d’edats compreses entre 50-54, la proporció de dones amb aquest nivell de qualificacions va estar al voltant dels 3 punts percentuals menors que per als homes – un 19% i un 22%, respectivament.

Les dades de l’Estat espanyol segueixen aquesta línia, però fins i tot també entre les dones d’entre 40 i 44 anys.

Segueixen existint grans diferències en els camps d’estudi de les dones i els homes a l’ensenyament superior, amb una proporció molt menor de dones que d’homes que completen els programes de la ciència i l’enginyeria; L’estat espanyol, una meravella en la gestió dels dades, no n’aporta.

Les taxes d’ocupació de les dones amb educació superior són encara més baixes que per als homes, malgrat que és significativament més alta que per a les dones amb menors nivells d’educació;

A l Estat espanyol la proporció de dones no ocupades laboralment és molt més elevat que la dels homes, però quan tenen estudis superiors la diferència s’escurça molt.

Les dones amb títols terciaris tenen moltes més probabilitats que els homes de treballar en els serveis d’educació i salut que no estan en el mercat;

Entre els empleats, una major proporció de dones que homes participen en la formació contínua, especialment aquells amb educació terciària.

S’acosta el moment en què les dones superaran als homes en nivell de responsabilitat. M’alegra que això estigui arribant. Tinc més fe en el comportament de les dones com a directives o polítiques que en els homes. No puc fer-hi més.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació