Traduït del web de l’ABC del 8 de gener de 2008

«En el procés d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior hem perdut massa temps, però és un fet irreversible i cal seguir endavant», afirma Gemma Rauret, directora de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

L’ANECA és una agència estatal i té com finalitat contribuir a la millora del sistema d’educació superior mitjançant l’avaluació, certificació i acreditació d’ensenyaments, professorat i institucions.

Gemma Rauret, llicenciada en Químiques i doctora en Ciències per la Universitat de Barcelona, adverteix que les universitats entren en «una nova dinàmica, on la cultura de la flexibilitat i el retiment de comptes és decisiva».

– Quins són les grans línies d’actuació de l’ANECA prenent com horitzó 2010?

– Les grans línies d’actuació es podrien sintetitzar en atendre els aspectes primordials de l’acreditació de titulacions, ensenyaments i centres. Volem millorar com institució per convertir-nos més en un referent nacional i internacional, que generi confiança en universitats, empleadores i estudiants. Així mateix, pretenem fer arribar un missatge clar als ciutadans i avançar en la coordinació amb i entre les comunitats autònomes.

– En aquests moments de canvi i adaptació, quin és el principal desafiament per a la Universitat?

– El principal repte és aconseguir la confiança i la credibilitat en la qualitat de la formació dels graduats, que tindran mobilitat professional i han d’estar en condicions de competir.

– En la seva opinió, quins són els requisits necessaris per a garantir la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior?

– Els ministres europeus van encarregar a un grup format per tres grans actors (agències, estudiants i universitats) que determinessin els criteris i les directrius que garantissin la qualitat en les universitats. Per exemple, les universitats han de garantir al revisió dels seus plans d’estudi i els estudiants han de ser avaluats.

– Des d’alguns àmbits s’acusa a l’ANECA d’incomplir el decret d’acreditació del professorat en no publicar els criteris de selecció de les comissions. Què ha de dir?

– Es tracta d’una interpretació errònia. Els criteris de selecció van ser presentats al Consell d’Universitats en la sessió del 27 de novembre últim, figuren en el web d’ANECA i, per tant, són públics. A més, tots els membres de les comissions han estat nomenats tenint ple coneixement dels criteris aplicats. D’altra banda, abans de la seva publicació, i donada la premura de terminis, ANECA va obrir una convocatòria pública perquè tots els possibles candidats que reunien els requisits establerts en el reial decret manifestessin la seva disposició a participar en el procés.

– El procés de renovació dels ensenyaments ha començat a caminar, quin paper li correspon a l’ANECA en el disseny i aprovació dels nous títols?

– Com a agència de qualitat externa a les universitats, a l’agència li correspon per llei emetre informes sobre l’adequació dels dissenys de nous títols als criteris fixats en el reial decret. Per a això, i per facilitar el treball a les universitats, ANECA ha preparat els protocols que haurien de presentar per obtenir l’informe favorable previ a la seva aprovació pel consell d’Universitats.

– Quina velocitat ha d’impulsar el procés?

– Quant als temps, existeix compromís dels ministres europeus de culminar el procés en l’any 2010, que ha estat assumit per la ministra d’Educació. Per tant, aquest és el termini que ha d’emmarcar el ritme del procés.

2 respostes a “Declaracions de la directora de l’ANECA sobre les noves titulacions”

 1. a 08 gen. 2008 a les 8:04 Elies

  Enric, la manera com ANECA ha plantejat tot aquest tema, a través del programa VERIFICA… és una autèntica bogeria. No surto de la meva estupefacció. Fan servir un metallenguatge absurd, que l’únic que fa és allunyar a la gent. Fins i tot jo, que tinc una important experiència en aquest àmbit… em torno boig per entendre què demanen.

  Sembla que enlloc de plantejar-se què és allò realment rellevant, i demanar-ho, d’una manera oberta, perquè les universitats fem ús de la nostra autonomia… han tirat per la via de demanar tot allò que se’ls hi acudeixi, sense mesura, sense control, sense sentit.

  En ocasions em sembla que no han entès el que vol dir “ser poc burocràtics”. Fer les coses en una aplicació informàtica, on line, no implica que no hi hagi burocràcia. Burocràcia és tota aquella exigència que excedeix els requeriments del bon funcionament de les coses i que carrega l’administrat.

  Sincerament, ha estat una gran decepció com s’ha plantejat aquest procés. I una oportunitat perduda per evitar aquests tics tan desagradables d’isomorfisme a què tot sovint ens condemnen aquestes agències.

 2. a 08 gen. 2008 a les 8:46 enriccanela

  Elies,
  Aquest és un tema, el que ha de demanar l’ANRCA amb el que la Gemma no està massa d’acord, en el procediment polític. Amb el programa VERIFICA no sé que dir. He vist la fitxa d’avaluació, no sé si la tens, el programa no.
  El que demana el decret, que és el que es demana per omplir és bastant absurd però no és cosa de l’ANECA.
  Completament d’acord amb la desgràcia política del tema. És un insult. Em sembla que el MEC podria rebaixar algunes coses i donar paper a l’AQU, ho va dir la ministra, però no sé com està avui el tema. Aquesta informació és de fa uns dies.
  La meva decepció és total. Espanya és així. I el PSOE és més jacobí que el PP, d’aixó dono fe.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació